Obchody Święta Wojska Polskiego we Lwowie i w Stryju fot. Anna Gordijewska

Obchody Święta Wojska Polskiego we Lwowie i w Stryju

Święto Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej przypada 15 sierpnia. Ustanowione 30 lipca 1992 r. przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej w wojnie Polski z bolszewicką Rosją 1920 roku. Bitwa była wielkim zwycięstwem, odwracając losy całej wojny. Została nazwana „cudem nad Wisłą” także dzięki wierze w troskę Matki Boskiej nad walczącymi wojskami polskimi, w przypadające tego dnia święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Armia Czerwona poniosła jedną z największych w swych dziejach klęsk.

We Lwowie tradycyjnie najważniejsze uroczystości z tej okazji odbywają się w katedrze lwowskiej. We mszy odpustowej udział wzięli: szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów minister Michał Dworczyk, przedstawiciele konsulatu RP we Lwowie oraz Fundacji Wolność i Demokracja, a także Polacy ze Lwowa.

Na Cmentarzu Obrońców Lwowa minister Michał Dworczyk i konsul generalny RP we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz spotkali się z przedstawicielami polskich organizacji, harcerstwa, a także szkół polskich oraz Polakami ze Lwowa. Dostojnych gości przywitał prezes Polskiego Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi Janusz Balicki. Specjalnie na to wydarzenie przybyli: szef Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Maksym Kozycki oraz mer Lwowa Andrij Sadowyj.

Po wspólnej modlitwie złożono kwiaty i zapalono znicze na Mogile Pięciu Nieznanych z Persenkówki, przy pomniku Ukraińskiej Halickiej Armii oraz na mogiłach żołnierzy poległych w czasie obecnej napaści Rosji na Ukrainę.

– W Dniu Święta Wojska Polskiego jesteśmy w miejscu szczególnym – na Cmentarzu Orląt Lwowskich. Są tu pochowani również żołnierze, którzy zginęli w 1920 roku w wojnie polsko-bolszewickiej. I nie sposób uciec od porównań i analogii. W 1920 roku to Polacy swoimi piersiami zasłonili Europę przed nawałą bolszewicką. Dzisiaj to żołnierze ukraińscy walczą, żeby imperialna Rosja nie wtargnęła na teren Europy. Wówczas u boku żołnierzy polskich byli ochotnicy ukraińscy. Dzisiaj u boku żołnierzy ukraińskich pojawiają się polscy ochotnicy, a polska pomaga, dostarczając sprzęt i uzbrojenie na Ukrainę. Dzisiejsze dni wojny są momentem wielkiego doświadczenia i wielkiego zbliżenia polskiego i ukraińskiego i w tym szczególnym dniu szczególnie mocno to odczuwamy – zaznaczył minister Michał Dworczyk.

Z udziałem ministra Michała Dworczyka i konsul Elizy Dzwonkiewicz w tym samym dniu w Stryju, na jednym z największych polskich cmentarzy na dawnych Kresach, odbyła się uroczystość złożenia kwiatów, zapalenia zniczy oraz poświęcenia odnowionych grobów poległych polskich żołnierzy walczących w polsko-bolszewickiej wojnie w latach 1918–1920.

Kwatera została odnowiona ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które zostały przekazane Fundacji Wolność i Demokracja. Pierwsze próby i kroki renowacji grobów wychodziły od Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej w Stryju.

Podczas uroczystości Danuta Skrobańska, prezes TKRZL w Stryju nie ukrywała swojego wzruszenia. – Dla nas Polaków, dla naszej organizacji TKRZL jest to szczególny dzień. Mamy ten cmentarz i to jest miejsce pamięci narodowej, o którą dbamy jako towarzystwo, jako Polacy. Kiedy nie było organizacji polskich to rodziny Polaków chodziły na ten cmentarz. Mama trzymała mnie za rękę i mówiła o tym, że tu leżą żołnierze, tu leżą Polacy. I zawsze oddawaliśmy cześć ich pamięci. I teraz bardzo się cieszę, że dziesięć lat naszego wysiłku o renowację tego miejsca nie poszły na marne – powiedziała prezes.

Obecnie jest odnowionych 181 grobów. Dalsze prace związane z renowacją kwatery głównej będą kontynuowane w przyszłym roku.

fot. Anna Gordijewska / Nowy Kurier Galicyjski

Anna Gordijewska

Anna Gordijewska. Polka, urodzona we Lwowie. Absolwentka polskiej szkoły nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie. Ukończyła wydział dziennikarstwa w Lwowskiej Akademii Drukarstwa. W latach 1995-1997 Podyplomowe Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa na KUL. Prowadziła programy w polskim "Radiu Lwów". Nadawała korespondencje radiowe o tematyce lwowskiej i kresowej współpracując z rozgłośniami w Polsce i za granicą. Od 2013 roku redaktor - prasa, radio, TV - w Kurierze Galicyjskim, reżyser filmów dokumentalnych "Studio Lwów" Kuriera Galicyjskiego. Od września 2019 roku pracuje w programie dla TVP Polonia "Studio Lwów". Otrzymała nagrody: Odznaka "Zasłużony dla Kultury Polskiej", 2007 r ., Złoty Krzyż Zasługi, 2018 r.

X