Obchody Święta Niepodległości Polski na Ziemi Tarnopolskiej

Nadzbruczańskie Towarzystwo Polskiej Kultury i Języka razem z Polsko-Ukraińskim Kulturalno-Oświatowym Towarzystwem im. A. Mickiewicza w Czortkowie 22 listopada wspólnie zorganizowały obchody Święta Niepodległości Polski we wsi Sidorów, w której do dziś pozostało dużo śladów polskiej historii.

W Sidorowie w 1640 r. został wybudowany zamek, którego fundatorem był hetman koronny, wojewoda czernihowski Marcin Kalinowski. W 1730 r. wnuk Kalinowskiego, też Marcin, lecz już nie hetman, a starosta Kamieńca Podolskiego, wybudował Kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. W owym to kościele rozpoczęło się świętowanie Niepodległości Polski mszą świętą z poświęceniem ikony Najświętszej Maryi Panny w ołtarzu głównym.

Cudowna ikona Najświętszej Maryi Panny po II wojnie światowej została wywieziona do Polski. W 1991 r. kopia ikony została przywieziona z polskiego miasta Warty Bolesławieckie do sidorowskiego kościoła i umieszczona w głównym ołtarzu. Niestety kopię ikony skradziono. Latem bieżącego roku prezes Nadzbruczańskiego Stowarzyszenia wraz z grupą dzieci został zaproszony przez gminę Oborniki Śląskie. Podczas pobytu w Polsce jednym z punktów programu była wizyta w Wartcie Bolesławieckiej, ażeby zobaczyć oryginalny obraz. Obraz został sfotografowany, później fotografia została przekazana Tarasowi Kołodziejowi, malarzowi z Czortkowa, który sporządził kolejną kopię obrazu. Serdecznie panu Tarasowi dziękujemy!

Niedzielną mszę świętą celebrowali ksiądz Michał z parafii rzymskokatolickiej w Husiatynie oraz ksiądz Eugeniusz z greckokatolickiej parafii Sidorowa. We mszy uczestniczyli także nauczyciele i uczniowie sobotniej szkoły języka polskiego przy Polsko-Ukraińskim Kulturalno-Oświatowym Towarzystwie im. Adama Mickiewicza.

Kontynuacja uroczystości nastąpiła w sidorowskim Domu Kultury, a rozpoczęła się od wykonania hymnów Polski i Ukrainy. Następnie rozpoczął się konkurs poezji polskiej i rysunków dziecięcych.

Nauczycielki sobotniej szkoły przy Nadzbruczańskim Towarzystwie Polskiej Kultury oraz Języka: Olga Kulbabska i Natalia Newińska zaprezentowały jurorki – nauczycielki sobotniej szkoły języka polskiego w Czortkowie Annę Wołkow i Ulianę Nawłokę, a także zaprosili uczniów z Husiatyna i Chorostkowa do uczestnictwa w konkursie. Chociaż sala była chłodna, tego się nie odczuwało, bo rozgrzewało ją ciepło dziecięcych serc. Dzieci były nadzwyczaj aktywne i ambitne. Każdy chciał zwyciężyć.

Zaszczytne pierwsze miejsce w grupie wiekowej II-III klasa otrzymały Ilona Werbowiecka (Husiatyn) – poezja, Julia Krywecka (Chorostków) – poezja, Maria Bojko (Husiatyn) – rysunek. A w grupie I klasy – Katarzyna Kindelewicz (Husiatyn) – poezja, Oksana Susła (Chorostków) – poezja, Natalia Demkiw (Chorostków) – rysunek.

Drugie miejsca w grupie wiekowej II-III klasa posiadły Julia Sukacz (Husiatyn), Janina Krywecka (Chorostków). W grupie uczniów I klasy – Irena Kulbabska (Husiatyn), Anastazja Bihus (Chorostków). Na zakończenie odbył się konkurs poezji śpiewanej nagrodzony gromkimi oklaskami obecnych.

Prezesi Polskich Organizacji z Czortkowa i Husiatynia składają serdecznie podziękowania ojcom Michałowi i Eugeniuszowi, siostrze dominikance Marii z Czortkowa, przewodniczącemu agrofirmy „Browar Sidorowski” Michałowi Trojanowi, wójtowi gminy Sidorów Mikołajowi Sidlowskiemu, nauczycielom, uczniom, ich rodzicom za aktywne uczestnictwo w uroczystości. A na zakończenie, już tradycyjnie, paniom Natalii Kuryłyk i Mirosławie Trojan za uporządkowanie kościoła i gorącą herbatę.

Jan Piejko
prezes Nadzbruczańskiego Towarzystwa Polskiej Kultury i Języka
Maria Pustelnik
prezes Polsko-Ukraińskiego Kulturalno-Oświatowego Towarzystwa im. A. Mickiewicza w Czortkowie
Tekst ukazał się w nr 23–24 (243–244) 18 grudnia 2015 – 14 stycznia 2016

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X