Obchody Święta Konstytucji 3 Maja we Lwowie

Obchody 225. rocznicy Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się złożeniem kwiatów pod pomnikiem Adama Mickiewicza, pod figurą Matki Boskiej oraz pod pomnikiem Tarasa Szewczenki, po czym w katedrze odprawiona została msza św.

Pod pomnikiem Adama Mickiewicza konsul generalny RP we Lwowie Wiesław Mazur podziękował wszystkim za przybycie na uroczystości. Szef placówki dyplomatycznej podkreślił znaczenie uchwalenia 225 lat temu konstytucji dla losów Polski. Licznie zebranych Polaków powitał prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Emil Legowicz. Proboszcz kościoła św. Antoniego we Lwowie o. Władysław Lizun życzył Polakom ze Lwowa wszelkiej pomyślności, zaznaczając jak ważne jest w naszych czasach poszanowanie wolności i demokracji. W obchodach udział wzięli goście z Polski, m.in mieszkańcy Rzeszowa wraz z przedstawicielami tamtejszego Związku Strzeleckiego. Po odśpiewaniu hymnu Polski przedstawiciele konsulatu RP, szkół i organizacji polskich ze Lwowa i okolic złożyli wieńce przy pomniku Adama Mickiewicza oraz przed znajdującej się obok figurą Matki Bożej. Następnie uczestnicy obchodów udali się do pomnika Tarasa Szewczenki, gdzie zostały odśpiewane hymny Polski i Ukrainy i również złożone kwiaty.

W bazylice archikatedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny została odprawiona uroczysta msza święta z okazji Święta Konstytucji 3 Maja, a także święta Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski pod przewodnictwem metropolity lwowskiego abp. Mieczysława Mokrzyckiego. W czasie mszy św. hierarcha dokonał poświecenia sztandaru lwowskiej Samodzielnej Jednostki Strzeleckiej. Abp Mieczysław Mokrzycki podkreślił, że ten sztandar z napisem „Bóg, Honor, Ojczyzna” będzie znakiem ich tożsamości jako ludzi wiary i patriotów. – Członkowie jednostki strzeleckiej łącza się nie tylko dla własnego dobra, lecz również dla dobra innych ludzi – dodał metropolita.

W czwartek, 5 maja w Konsulacie Generalnym RP we Lwowie odbyło się przyjęcie z okazji Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja. Na uroczystym spotkaniu obecni byli przedstawiciele kościołów różnych wyznań i obrządków, władz wojewódzkich Lwowa, Użhorodu, Iwano-Frankiwska, korpus dyplomatyczny na czele z szefem przedstawicielstwa MSZ Ukrainy, konsulowie honorowi. Na uroczystość przybyli Rafał Wolski, radca minister, zastępca Ambasadora RP w Kijowie, liczne delegacje z Polski, reprezentanci polskich służb granicznych, publicznych i porządkowych. Obecni byli prezes Zarządu Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej Emil Legowicz, prof. Mieczysław Grzegocki, prorektor AM i prezes Rady konsultacyjnej ds. Domu Polskiego we Lwowie oraz liczni przedstawiciele polskiej społeczności ze Lwowa i Ziemi Lwowskiej.

Na wstępie głos zabrał konsul generalny we Lwowie Wiesław Mazur, który przypomniał o tym, że „obchody tego święta były zakazane podczas rozbiorów, wznowione w II Rzeczypospolitej w 1919 roku, ponownie zdelegalizowane przez hitlerowców i sowietów podczas okupacji Polski w czasie II wojny światowej. Święto 3 Maja przez bardzo długi czas nie było obchodzone także w Polsce powojennej”. Składając hołd twórcom Konstytucji 3 Maja szef lwowskiej placówki dyplomatycznej powiedział o tym, że Lwów był jednym z najważniejszych dla Polski ośrodków kształtowania myśli patriotycznej i postaw obywatelskich w XIX wieku.

– Idee Konstytucji 3 Maja właśnie tutaj znalazły najlepszych kontynuatorów i zgrupowały najwięcej zwolenników. Przykładem może tu być rozwój oświaty narodowej, czego wyrazem jest obchodząca w tym roku 200-lecie założenia szkoła im. św. Marii Magdaleny. Tu powstało polskie harcerstwo, a na okolicznych ziemiach w roku 1914 zaczęły powstawać polskie legiony – powiedział Wiesław Mazur. – Podobną rolę kuźni patriotyzmu, myśli narodowej, ale też przywiązania do zasad demokracji odegrał Lwów także w bratnim narodzie ukraińskim, czego najnowsze dowody mieliśmy i mamy podczas Euromajdanu i wydarzeń na wschodzie Ukrainy. Tradycje Konstytucji 3 Maja są dla nas wspólną wartością – dodał konsul generalny.

Życzenia z okazji 3 Maja złożyli przewodniczący Lwowskiej Rady Regionalnej Aleksander Hanuszczyn oraz zastępca przewodniczącego Lwowskiej Obwodowej Administracji Państwowej Rostysław Zamliński.

Anna Gordijewska, Aleksander Kuśnierz

{gallery}gallery/2016/3maj{/gallery}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X