Obchody 224. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Sumach

Wieczorem 14 maja w kawiarni literackiej „Sumka” odbył się koncert z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Po raz 15 obchody Święta Konstytucji 3 Maja, zorganizowało Towarzystwo Kultury Polskiej w Sumach.

Na koncercie byli obecni: konsul generalny RP w Charkowie Stanisław Łukasik, przedstawiciele Administracji Obwodowej zastępca gubernatora Wiera Ławryk, sekretarz Rady Miasta Tatiana Gonczarenko, rektor Sumskiej Akademii Bankowej, przedstawicieli społeczności polskiej oraz mieszkańcy miasta związani z kulturą polską. Uczestnikami koncertu byli uczniowie sumskich szkół, muzycy oraz członkowie Towarzystwa Kultury Polskiej w Sumach .

Prowadzące akademię Eugenia Zrażewska i Katarzyna Swierdlikowa opowiedziały o niełatwej drodze przyjęcia Konstytucji 3 Maja w roku 1791. O tym, jak Polacy w tamtym okresie walczyli o swoje prawa, wolność i niezależność.

Podczas koncertu deklamowano wiersze znanych poetów polskich K. I. Gałczyńskiego, Wł. Broniewskiego, J. Twardowskiego, S. R. Dobrowolskiego, J. Pietrzaka. Uczestnicy uroczystości, wśród których była nie tylko młodzież, ale i dorośli, razem śpiewali przeboje znanych polskich autorów – Seweryna Krajewskiego i Ryszarda Rynkowskiego: „Nie spoczniemy”, „Barwy jesieni”, „Trzecia miłość”, „Wsiąść do pociągu”, „Jedzie pociąg z daleka”, „Za młodzi, za starzy”. Śpiewano też pieśni polskie „Hej sokoły”, „Gdybym miał gitarę”, góralską piosenkę „Orawa” i inne. Koncert zakończyły najmłodsze uczestniczki – Jana Swierdlikowa i Ewa Kuczyńska, które pięknie deklamowały wiersze Juliana Tuwima.

Konsul generalny RP w Charkowie Stanisław Łukasik wręczył dyplomy uczestnikom obchodów: prezesowi TKP w Sumach Włodzimierzowi Kuczyńskiemu, muzykom Alinie Komarowej, Anastazji Trubanowej, Katarzynie Musze, Wiktorii Tisienko, Marynіe Wośmirowej, Olenie Babko, Natalii Flipienko, Oksanie Ignatowskiej, Olenie Siedikowej, Alle Ponomariowej, Swietłanie Rybalczenkо, Walerijowi Malcewowi, również stałym uczestnikom Katarzynie Swierdlikowej, Lizie Dowżuk, Annie Zdanowskiej, Helenie Zołotawinej, Marii Kuczyńskiej, Tamarze Piekur, Eugenii Zrażewskiej, Ksenii Kaniewskiej i Grzegorzowi Artemenko.

Konsul powiedział, że jest bardzo zaskoczony wielkim zaangażowaniem uczestników uroczystości. Podkreślił, że podobał mu się program koncertu, m.in. przeboje z lat jego młodości.

Eugenia Zrażewska, Włodzimierz Kuczyński
prezes TKP w Sumach
Tekst ukazał się w nr 10 (230) 29 maja – 15 czerwca 2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X