Obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę w obwodzie lwowskim

Uroczystości 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę z udziałem konsula generalnego RP we Lwowie Rafała Wolskiego, metropolity lwowskiego abpa Mieczysława Mokrzyckiego i żołnierzy Wojska Polskiego odbyły się w Mościskach.

– Wszystkim Polakom mieszkającym we lwowskim okręgu konsularnym życzę z okazji naszego dzisiejszego święta wiele radości, życzę dumy z odzyskanej niepodległości, życzę dumy z osiągnięć swoich i swoich przodków, życzę radości z pracy wykonywanej codziennie na rzecz swoich rodzinnych stron i na rzecz naszej Ojczyzny. Życzę wam, drodzy rodacy, aby ten dzień pozostał w waszej pamięci jako dzień radosny, jako dzień w którym byliście pełni jak najlepszych uczuć wobec siebie nawzajem, dzień w którym byliście dumni z naszej Ojczyzny i swojego w nią wkładu, dzień w którym uczciliście jej setną rocznicę ponownych narodzin na mapie Europy – życzył konsul generalny RP we Lwowie Rafał Wolski.

{youtube}eMi9MNxQmhs{/youtube}

11 listopada już o ósmej rano na poligonie wojskowym w Jaworowie odbyła się uroczysta zbiorka żołnierzy Wojska Polskiego, na którą przybył konsul generalny RP we Lwowie Rafał Wolski. Na placu apelowym został odśpiewany hymn Polski, na maszt wciągnięto flagę państwową. W uroczystości brali udział przedstawiciele wojsk z Ukrainy, USA, Kanady, Wielkiej Brytanii i Litwy. Na uroczystej zbiórce z okazji święta niepodległości został odczytany rozkaz oraz zostały wręczone awanse na kolejne stopnie wojskowe dla trójki żołnierzy. Polscy żołnierze właśnie w tym czasie biorą udział w szkoleniu ukraińskich pododdziałów w składzie Wspólnej Międzynarodowej Grupy Szkoleniowej Ukraina (Joint Multinational Training Group – Ukraine, JMTG-U). Trwa X zmiana Polskiej Grupy Zadaniowej pod dowództwem majora Waldemara Galanta z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego. Następnie żołnierze wzięli udział w obchodach Dnia Niepodległości we Lwowie, Strzelczyskach i Mościskach.

W polskiej szkole w Strzelczyskach licznie zebrali się mieszkańcy tej polskiej wsi, został zaprezentowany specjalny program artystyczny z okazji Dnia Niepodległości, wspólnie zaśpiewano pieśni patriotyczne. Następnie wszyscy wybrali się do Mościsk, gdzie od szkoły nr 3 z polskim językiem wykładowym rozpoczął się marsz przez miasto. W marszu wzięło udział około 1,5 tysiąca zamieszkałych tu Polaków – z Mościsk, Strzelczysk, Pnikuta, Lipnik i Trzcieńca. Do uroczystości dołączyły również władze miejscowe, między innymi Stepan Buniak, przewodniczący wojewódzkiej rady państwowej i Serhij Storożuk,
burmistrz Mościsk. Na miejscowym cmentarzu, gdzie znajduje się kwatera żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 roku, złożono wiązanki kwiatów i znicze, odprawiono krótką modlitwę.

W sanktuarium Matki Bożej Nieustającej pomocy mszy św. w intencji Ojczyzny przewodniczył abp Mieczysław Mokrzycki. Sanktuarium zostało wypełnione po brzegi.

Następnie wszyscy zgromadzili się w szkole nr 3 im. Królowej Jadwigi na uroczystą akademię, gdzie każde towarzystwo kultury polskiej zaprezentowało swoje umiejętności. Sala została całkowicie wypełniona, prawie drugie tyle uczniów na korytarzu przygotowywało się do występu przed publicznością. Uczniowie tańczyli poloneza, śpiewano pieśni patriotyczne i odegrano krótkie przedstawienie teatralne. Każda wioska zapewniła poczęstunek, składający się z regionalnych potraw. Wiele ciepłych słów pod adresem mieszkających i działających tu Polaków padło z ust władz miejscowych.

Szczególną atmosferę uroczystości zapewniała również obecność polskich żołnierzy:

– Akurat tak się przytrafiło, że wykonujemy w tym czasie zadania szkoleniowe na Ukrainie – mówi mjr Waldemar Galant, dowódca X zmiany Polskiej Grupy Zadaniowej, z 25 Brygady Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego. – Na spotkaniu roboczym z konsulem generalnym RP we Lwowie otrzymaliśmy zaproszenie, by wziąć udział tutaj w uroczystościach patriotycznych celem uczczenia stu lat odzyskania niepodległości przez Polskę. Znaliśmy program dzisiejszych uroczystości, wiedzieliśmy, że jest on bardzo bogaty i opiewa wiele przedsięwzięć i powiem szczerze, z własnego doświadczenia, już w kilku podobnych uroczystościach tutaj braliśmy udział, jednak muszę powiedzieć, że zaskoczył mnie ogrom i bogactwo tego programu, liczba uczestników i ich przygotowanie.

Konsul generalny RP we Lwowie, Rafał Wolski również podzielił się wrażeniami z uroczystości. – Ucieszyłem się ogromnie, że komitet organizacyjny w Mościskach połączył siły, mieliśmy wspólnie wszystkie odziały Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej z Mościsk i okolic, mieliśmy dwie szkoły z polskim językiem wykładowym, zarówno tę w Mościskach, jak i w Strzelczyskach, że mogliśmy przejść wspólnie barwnym korowodem ciągnącym się na kilkadziesiąt, jeżeli nie na kilkaset metrów, ulicami Mościsk. Bardzo byłem dumny i szczęśliwy, że polskie środowisko zaprosiło na tę uroczystość również przedstawicieli władz Mościsk, byli obecni i starosta powiatu, i burmistrz miasta, i wójtowie okolicznych gmin. Wydaje mi się, że to był najlepszy dowód na to, że Polacy w Mościskach mają swoją pozycję, są lubianymi, szanowanymi i cenionymi sąsiadami i przyjaciółmi i współobywatelami tego przesympatycznego miasta – mówił konsul polski.

Niepowtarzalne i imponujące uroczystości, przepełnione patriotyzmem można zawdzięczyć prezesowi TKPZL w Mościskach – Henrykowi Ilczyszynowi, który sprawnie połączył wszystkie organizacje i szkoły działające na Ziemi Mościskiej, co z kolei pokazuję, że Polacy żyją w zgodzie i wspólnie są gotowi do tworzenia wielkich rzeczy.

– Było nas dziewięć organizacji, połączyliśmy siły, było bardzo wzniośle – mówił Henryk Ilczyszyn, prezes TKPZL w Mościskach. – Chciałbym podziękować wszystkim organizatorom, pani dyrektor Teresie Teterycz, pani dyrektor Alicji Bałuch i prezesom poszczególnych organizacji z okolicznych wsi mościskiego rejonu, wszystkim członkom i sympatykom naszych organizacji za ten trud, który z ich strony był wykonany dla chwały najjaśniejszej Rzeczpospolitej Polskiej. Życzę wszystkim swoim rodakom, mieszkającym w Polsce i po za jej granicami, wspaniałego świętowania i bądźmy dumnym narodem, gdyż mamy za sobą już sto lat – powiedział Henryk Ilczyszyn.

Prezes Towarzystwa Kultury Polskiej w Strzleczyskach Marian Mazur powiedział:

– Strzelczyska również dzisiaj świętują dzień niepodległości, myślę, że tak jak każdy Polak, cieszymy się, że doczekaliśmy rocznicy stulecia. Świętowaliśmy i w naszej szkole. Myślę, że nadal będziemy nieść hołd tak, jak nieśliśmy go dotychczas, tak jak nieśli go nasi dziadkowie i pradziadkowie.

Aleksander Kuśnierz

Fot. Aleksander Kuśnierz
{gallery}gallery/2018/obchody_niepodleglosci_mosciska{/gallery}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X