Oświadczenie Rady Polonii Świata

Oświadczenie Rady Polonii Świata

Rada Polonii Świata, reprezentująca zorganizowaną Polonię i Polaków z Zagranicy na całym świecie, w obliczu ostatnich wydarzeń na Ukrainie, wyraża zdecydowane poparcie dla aspiracji Obywateli Ukrainy w dążeniu do decydowania o własnym losie.

Z głębokim bólem przyjęliśmy informacje o ofiarach brutalnej interwencji na ulicach Kijowa i innych miast Ukrainy. Łączymy się w cierpieniu z Rodzinami i Bliskimi ofiar bestialsko zamordowanych podczas tych tragicznych dni. Serdeczne wyrazy współczucia przekazujemy całej społeczności zamieszkującej Ukrainę.

Dzisiaj, kiedy jesteśmy świadkami aroganckiej interwencji Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej na Krymie, przyłączmy się do ogólnoświatowego oburzenia i potępienia takiej metody rozwiązywania konfliktów. Działania te są sprzeczne z prawem międzynarodowym i nie pozwalają zapomnieć o imperialnych zapędach Rosji. Nie możemy zgadzać się na taki sposób prowadzenia polityki przez władze Federacji Rosyjskiej. Musimy wyciągnąć wnioski z lekcji historii 2008 roku, przywołując sytuację Gruzji.

Nasze wyrazy solidarności przekazujemy całej społeczności ukraińskiej, której częścią są nasi Rodacy mieszkający na Ukrainie. Losy historii połączyły narody Polski i Ukrainy i tylko wolna, suwerenna i demokratyczna Ukraina jest gwarantem poszanowania praw mniejszości narodowych. Apelujemy do społeczności międzynarodowej o popieranie i ochronę integralności terytorialnej Ukrainy i respektowanie woli Społeczności Ukraińskiej.

Jan Cytowski, Prezes RPŚ

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X