O sytuacji popowodziowej w obwodzie iwanofrankiwskim

Konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie Eliza Dzwonkiewicz 6 lipca odwiedziła z oficjalną wizytą Iwano-Frankiwsk oraz Tłumacz, Petryłów i Halicz w obwodzie iwanofrankiwskim.

Pani Konsul towarzyszyli kierownik Referatu ds. polityczno-ekonomicznych Konsulatu Generalnego RP we Lwowie konsul Tomasz Kowal oraz dyrektor Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego w Iwano-Frankiwsku, dawnym Stanisławowie, Maria Osidacz.

Konsul generalny spotkała się z przedstawicielami władz obwodowych na czele z przewodniczącym Iwanofrankiwskiej Obwodowej Administracji Państwowej Witalijem Fedoriwem. Podczas spotkania zostały omówione m.in. możliwości współpracy w walce ze skutkami powodzi na Przykarpaciu. Szef Administracji Witalij Fedoriw podkreślił również ważność zacieśniania współpracy i kontynuacji relacji sąsiedzkich w różnych dziedzinach, a także intensyfikacji współpracy transgranicznej.

Po spotkaniu z przedstawicielami władz obwodowych Eliza Dzwonkiewicz odwiedziła siedzibę Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych w obwodzie iwanofrankiwskim. Ratownicy na czele z naczelnikiem służby Wołodymyrem Czerneckim przybliżyli sytuację popowodziową w regionie, przedstawili działalność jednostki oraz opowiedzieli o realizowanych projektach. Poruszono również tematy dalszej polsko-ukraińskiej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa.

Później polscy dyplomaci wspólnie z przedstawicielami Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych odwiedzili niektóre poszkodowane w wyniku ulewnych deszczy miejscowości.

– Odwiedziliśmy jednostkę straży pożarnej w Tłumaczu, miejscowość Petryłów rejonu tłumackiego, a także Halicz, gdzie został podtopiony Dom Dziecka typu rodzinnego. Szkody spowodowane powodzią są duże, szczególnie dla infrastruktury Przykarpacia i bezpośrednio dla ludzi – powiedział naczelnik Wołodymyr Czernecki.

Celem wizyty było wytypowanie miejscowości, obiektów, które w czasie ostatniej powodzi najbardziej ucierpiały, w odnowieniu których Polska mogłaby pomóc.

– Możemy przekazać pomoc na dwa projekty, które na najbardziej zalanych terenach można będzie zrealizować. Bardzo nas poruszyła wizyta w Domu Dziecka w Haliczu. Jest to budynek mieszkalny dla rodzin, pochodzących z Doniecka, czyli z terenów ogarniętych wojną. Mieszkają tu od kilku lat. Można powiedzieć, że są to rodziny zastępcze, mają własne dzieci, ale też przygarnęły dzieci osierocone oraz takie, których rodzice zostali pozbawieni praw rodzicielskich. Ten budynek zalała woda i pierwsze piętro – czyli parter – zupełnie nie nadaje się teraz do życia. Chcemy wspólnymi siłami wyremontować ten budynek i pomóc tym rodzinom – powiedziała konsul generalna Eliza Dzwonkiewicz.

Przypomnijmy, w wyniku intensywnych opadów deszczu i silnego wiatru 22-23 czerwca 2020 roku w wielu regionach Ukrainy zostały połamane drzewa, zatopiona znaczna ilość budynków mieszkalnych i pomieszczeń gospodarczych, ulic, dróg samochodowych, uszkodzone zostały dachy szkół, budynków mieszkalnych i innych budowli. Najbardziej ucierpiał obwód iwanofrankiwski na Ukrainie Zachodniej.

Danuta Stefanko
Źródło: CKPiDE

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X