O renowacji zabytków w Łucku

Łuck wygrał projekt „Nowe życie Starego Miasta – rewitalizacja zabytków spuścizny kulturowej Łucka i Lublina”. Projekt realizowany jest w ramach programu współpracy transgranicznej Polska–Białoruś–Ukraina na lata 2014–2020.

Projekt ten na ogólną sumę 1,676 mln euro przewiduje rewitalizację zabytków i inne przedsięwzięcia skierowane na zachowanie i poprawę atrakcyjności turystycznej obu miast. W ramach projektu w Lublinie zaplanowane jest odnowienie gotyckiej wieży. Milion euro z tej sumy przypada stolicy Wołynia. Z tych pieniędzy przewidziana jest gruntowna rekonstrukcja szeregu zabytków. Plany działań w ramach wspólnego projektu zostały omówione podczas polsko-ukraińskiej konferencji, która odbyła się w Łucku.

– Projekt przewiduje restaurację i odnowienie wieży Czartoryskich, przyległego do niej muru Okólnego Zamku oraz odnowienie fragmentu nieistniejących już dawnych murów miejskich – opowiada Oleg Parfeniuk, starszy inspektor Wydziału współpracy międzynarodowej Rady Miasta Łucka. – W ramach projektu w Łucku przewidziano odnowienie fasady klasztoru jezuitów, a w podziemiach pod katedrą Piotra i Pawła urządzone zostanie muzeum rycerstwa.

– Dlaczego ten projekt jest dla nas tak ważny – dołącza się do rozmowy Kateryna Telipska, kierownik Wydziału turystyki i promocji Rady Miejskiej. – Stare Miasto to serce naszego miasta i tam prowadzą drogi turystów. Z przykrością możemy powiedzieć, w oparciu o nasze doświadczenie, że głównym zabytkiem naszego miasta, odwiedzanym przez turystów, jest zamek Lubarta. Promować miasto w kraju i za granicą w oparciu o jeden zabytek jest niezwykle trudno.

Kateryna Telipska twierdzi, że inne zabytki w mieście są w zaniedbanym stanie, a po rewitalizacji odnowią swą historyczną wartość i będą atrakcyjne dla gości z Ukrainy i Europy.

– Możemy oczekiwać inwestorów przez otwarcie nowych zakładów produkcyjnych. Ale można i w inny sposób sprzyjać rozwojowi miasta – podkreśla obecny na spotkaniu w Łucku Krzysztof Łątka, dyrektor Wydziału projektów inwestycyjnych lubelskiej administracji. – Między innymi, przez przygotowanie takiego środowiska turystycznego, do którego będzie się chciało przyjechać, aby odczuć niepowtarzalną energetykę przeszłości.

Na spotkaniu podpisano również umowę o współpracy pomiędzy Radą Miasta Łucka i władzami Lublina.

Jaryna Rudnik
Tekst ukazał się w nr 18 (310) 30 września – 15 października 2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X