O radościach i trudnościach Kościoła lwowskiego fot. z archiwum Kuriera Galicyjskiego

O radościach i trudnościach Kościoła lwowskiego

29 marca abp Mieczysław Mokrzycki obchodził 60 urodziny. Z okazji Jubileuszu redakcja Nowego Kuriera Galicyjskiego dołącza się do najserdeczniejszych życzeń Mu składanych. Życzymy opieki naszej lwowskiej Matki Boskiej Łaskawej, dużo zdrowia i wytrwałości.

fot. z archiwum abp. Mokrzyckiego

Z metropolitą lwowskim ks. abp. Mieczysławem Mokrzyckim rozmawiała Anna Gordijewska.

Cieszymy się bardzo, że z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych ks. abp zaprosił nas do swojego domu.

Tak, ten dom od 20 lat ma szczególną symbolikę, ponieważ ks. kard. Marian Jaworski gościł tutaj Ojca Świętego Jana Pawła II podczas jego pielgrzymki na Ukrainę i do Lwowa w czerwcu 2001 r. Po spotkaniu z młodzieżą na Sichowie Ojciec Święty przybył do tego domu, aby spożyć tutaj kolację, w bardzo mu bliskim gronie. Był z nim tylko ks. sekretarz stanu, ks. kard. Huzar i ks. kard. Marian Jaworski. Cała asysta papieska ze względu na to, że dom jest bardzo mały, spożywała kolację w ogrodzie. Była to dla nas wielka radość. Ten dom, można powiedzieć, jest domem uświęconym przez świętego dzisiaj Jana Pawła II.

Matka abp. Mieczysława Mokrzyckiego na spotkaniu z papieżem Janem Pawłem II, fot. z archiwum abp. Mokrzyckiego

Pandemia wkroczyła w nasze życie, a także w życie Kościoła. Jak będą wyglądały tegoroczne Święta Wielkanocne w kościołach na Ukrainie?

Niestety, to już po raz drugi te Święta Wielkanocne nie będą mogły przebiegać tak uroczyście jak zwykle w poprzednich latach. Z powodu pewnych ograniczeń ze strony państwowej, ale także niektórzy nasi wierni ze względu na stan zdrowia będą musieli pozostać w domu. Jednak dzisiaj jesteśmy bardziej przygotowani, bo już poprzez telewizję oraz internet będziemy mogli transmitować Mszę świętą i łączyć się z naszymi wiernymi. Nie będziemy zamykać kościołów, będziemy się w nich modlić i w miarę możliwości zapraszać wiernych, aby wielką tajemnicę odkupienia i Zmartwychwstania naszego Zbawiciela mogli przeżyć jak najgłębiej i jak najpełniej. Pandemia nie przyćmi nam radości Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. W Wielki Czwartek spotkam się z grupą kapłanów, aby przeżyć z nimi wielką tajemnicę kapłaństwa i podziękować Panu Bogu za wielki dar, którym nas obdarzył. W Święta Wielkanocne podzielę się święconym jajkiem z moimi najbliższymi współpracownikami, czyli moją „rodziną biskupią”. A potem odwiedzimy naszych podopiecznych w Domu Seniora oraz w przytułku dla bezdomnych. Wszystkim spotkanym złożę najserdeczniejsze życzenia, by Chrystus Zmartwychwstały napełniał ich pokojem.

22.11.2008 Leopoli. Cerimonia d’ingresso ufficiale del Arciv. Mieczyslaw Mokrzycki nella Cattedrale, fot. z archiwum abp. Mokrzyckiego

W tym roku obchodzimy 30-lecie odnowienia struktur Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie. Jak obecnie wygląda ten Kościół?

Tak, mamy obecnie 30. rocznicę odnowienia struktur Kościoła rzymskokatolickiego na Ukrainie, 20. rocznicę odwiedzin Jana Pawła II we Lwowie. To są wielkie rocznice. Żywimy ogromną wdzięczność dla Pana Boga za obecność na tej ziemi i rozwój naszego Kościoła. I tu znów nasze myśli biegną do Jana Pawła II, bo to on 30 lat temu miał odwagę wskrzesić struktury Kościoła na Ukrainie. Powołał do istnienia nowe diecezje, posłał do Lwowa ks. kard Mariana Jaworskiego, mianował biskupem ks. Jana Olszańskiego oraz ks. Jana Purwińskiego. Dzięki jego decyzjom mamy dzisiaj siedem diecezji, trzy seminaria, trzy instytuty teologiczne.

W naszej archidiecezji co roku budujemy nowe świątynie, tworzymy nowe parafie. Kościół lwowski dalej się rozwija i przeżywa swoją wiosnę. Mimo tych pięknych stron i darów Opatrzności nie brakuje nam też pewnych trudności. W dalszym ciągu zmagamy się z problemem zwrotu kościoła pw. Matki Bożej Gromnicznej, z którego ojcowie dominikanie wraz ze wspólnotą parafialną, z duszpasterstwem młodzieży zostali wyrzuceni na bruk. W tym miejscu pragnę ponowić nasz gorący apel do ks. abpa Światosława Szewczuka, żeby zdecydowanie poparł nasze starania i porozmawiał ze swoimi wiernymi, a także z władzami, aby ten kościół jednak nam zwrócono.

Podobna sytuacja jest z kościołem pw. św. Marii Magdaleny. Pragniemy, aby to wierni kościoła rzymskokatolickiego stali się właścicielami tego kościoła, abyśmy mogli go tylko użyczać sali organowej na koncerty. Niestety, dyrektorzy sali organowej ciągle stwarzają nam problemy. Nie możemy tam w pełni swobodnie rozwijać duszpasterstwa.

Podobna sytuacja ostatnio przydarzyła mi się z ks. arcybiskupem Kościoła greckokatolickiego w Iwano-Frankiwsku (dawnym Stanisławowie). Zwróciłem się o zwrot naszego malutkiego kościółka na peryferiach miasta. Obok wybudowano piękną nową cerkiew. Jednak arcybiskup odpisał mi, że nie może nam tego kościoła przekazać, bo służy jako kaplica cmentarna, pogrzebowa. Takich trudności nie brakuje, ale się nimi nie zrażamy. Idziemy dalej z wiarą i nadzieją, pomni o słowach św. Jana Pawła II, który powiedział: „Wypłyń na głębię, lwowski Kościele łaciński. Nie lękaj się trudności. Chrystus jest z Tobą i z Nim odniesiesz zwycięstwo”. Pragnę też podkreślić, że Kościół lwowski nadal się rozwija, mimo dużej emigracji naszych wiernych pochodzenia polskiego.

fot. z archiwum Kuriera Galicyjskiego

Gdzie w archidiecezji lwowskiej powstają nowe kościoły?

Budujemy kościół w Brzuchowicach. We Lwowie utworzyliśmy parafię na Lewandówce, gdzie posługę duszpasterską przejęli ojcowie misjonarze i tam w przyszłości mamy zamiar wybudować kościół. Otrzymaliśmy dwa stare kościoły w Bajkowcach koło Tarnopola. Teraz odnawiamy tam dach w pięknym, starym kościele z kamienia. W Bohorodczanach w województwie stanisławowskim, w byłym kościele dominikanów utworzyliśmy nową parafię i jest tam ksiądz proboszcz. Poświęciliśmy kościoły: pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Zimnej Wodzie, pw. św. Jana Pawła II w Sokolnikach, dwa kościoły mniejsze w Olesku, a także nieduży kościółek we wsi Czerwone (red. dawne Lackie) koło Złoczowa przebudowany z dawnego domu rodzinnego. Nabyliśmy też działkę w powiatowym mieście Radziechowie koło Czerwonogradu. W tamtym regionie też jest potrzeba ewangelizacji i myślimy o wybudowaniu małego kościółka. Jednocześnie w ubiegłym roku ks. kard. Konrad Krajewski dokonał wmurowania kamienia węgielnego pod przytułek dla bezdomnych kobiet, który będą prowadzić siostry albertynki i przy tym budynku na Majorówce będzie kolejny kościół. I ostatnio piękny, nowy klauzurowy klasztor sióstr benedyktynek, jedyny tego rodzaju w archidiecezji lwowskiej. Jest to dla nas wielka radość, ponieważ taki klasztor jest centrum modlitwy za Kościół powszechny, a szczególnie za nasz Kościół tutaj we Lwowie. Będą mogli przybywać do tego klasztoru na modlitwę także ludzie świeccy oraz księża i siostry zakonne. Będzie to miejsce wyciszenia, miejsce prywatnych rekolekcji.

W święto Zwiastowania Matki Bożej została poświęcona nowa figura w dzielnicy Sichów.

Jest to piękna statua Matki Bożej oczekującej w niebie na nienarodzone dzieci. To bardzo wymowna kompozycja i cieszę się, że powstała z inicjatywy rodziny w Polsce, która ofiarowała tę figurę dla naszej archidiecezji. Sichów jest to osiedle rodzin, mieszka tam dużo młodych małżeństw. Statua znajduje się przy kościele i obok alei, gdzie spaceruje wiele młodych matek, małżeństw. Będzie to swoistą ewangelizacją, mówiącą o wielkim darze, jakim Pan Bóg dzieli się z człowiekiem – darem życia, udzielanym ludzkości.

Z okazji jubileuszu 60-lecia urodzin Ks. Arcybiskupa proszę przyjąć serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia od redakcji Nowego Kuriera Galicyjskiego. Wesołego Alleluja!

Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiała Anna Gordijewska

Tekst ukazał się w nr 6 (370), 30 marca – 15 kwietnia 2021

Anna Gordijewska. Polka, urodzona we Lwowie. Absolwentka polskiej szkoły nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie. Ukończyła wydział dziennikarstwa w Lwowskiej Akademii Drukarstwa. W latach 1995-1997 Podyplomowe Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa na KUL. Prowadziła programy w polskim "Radiu Lwów". Nadawała korespondencje radiowe o tematyce lwowskiej i kresowej współpracując z rozgłośniami w Polsce i za granicą. Od 2013 roku redaktor - prasa, radio, TV - w Kurierze Galicyjskim, reżyser filmów dokumentalnych "Studio Lwów" Kuriera Galicyjskiego. Od września 2019 roku pracuje w programie dla TVP Polonia "Studio Lwów". Otrzymała nagrody: Odznaka "Zasłużony dla Kultury Polskiej", 2007 r ., Złoty Krzyż Zasługi, 2018 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X