Nowy rektor – nowa ekipa

Nowy rektor – nowa ekipa

Ihor Cependa, nowowybrany rektor Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka zaprezentował swoją nową ekipę.

Na prorektorów wytypował młodych uczonych swej uczelni, którzy zostali jednogłośnie zaakceptowani przez Radę uczelni. Z poprzedniego prorektorskiego składu pozostał jedynie prorektor ds. nauczania Wołodymyr Czobaniuk.

 

Prorektorem ds. nauki został kierownik katedry innowacyjnych technologii dr prof. Pawło Fedoruk.

 

Kierująca katedrą prawa rolnego i ekologicznego oraz prawa pracy Nadija Kobecka została prorektorem ds. nauki. Prorektorem ds. rozwoju socjalno-ekonomicznego został dr prof. Oleg Tracz. Działalnością międzynarodową uczelni pokieruje obecnie znany politolog i historyk dr Wasyl Marczuk.

„Zdecydowaliśmy się zlikwidować posadę prorektora ds. wychowania, – mówi Igor Cependa, – musimy optymalizować obecny skład prorektorski. Za wzór przyjeliśmy uczelnie europejskie, gdzie studiuje o wiele więcej studentów, a prorektorów jest zaledwie czterech”.

Nowy rektor Uniwersytetu zaznaczył, że chociaż nowi prorektorzy to osoby młode, są znani w kołach naukowych Ukrainy, mają doświadczenie pedagogiczne i autorytet na swojej uczelni. W ciągu miesiąca każdy z nich ma przedłożyć strategię swej działalności. Co do władz poszczególnych instytutów i dziekanatów, będą one wybierane w sposób demokratyczny. Ich kandydatury będą omawiane na poszczególnych radach wydziałów i akceptowane przez Radę uczelni. Będą wymieniani dopiero po zakończeniu ich kadencji, jeżeli tak zechcą pracownicy instytutów.

Sabina Różycka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X