Nowy konsul honorowy Ukrainy w Poznaniu

Nowy konsul honorowy Ukrainy w Poznaniu

19 kwietnia br. ambasador Ukrainy w RP Markijan Malski wręczył patent konsula Ministra Spraw Zagranicznych Ukrainy nowo mianowanemu konsulowi honorowemu Ukrainy w Poznaniu Witoldowi Horowskiemu.

Podczas uroczystości doszło do podpisania Umowy o funkcjach i obowiązkach konsula honorowego Ukrainy w Poznaniu. Witold Horowski przedstawił zebranym koncepcję V jubileuszowego festiwalu kultury „Ukraińska wiosna”, który odbędzie się 11-20 maja br. w Poznaniu.

Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele władzy regionalnej i samorządów województwa wielkopolskiego oraz korpusy dyplomatyczne Ukrainy i innych państw, akredytowanych w Polsce.

www.mfa.gov.ua

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X