Nowe przepisy dotyczące małego ruchu granicznego między Polską a Ukrainą

20 września br. weszła w życie druga część umowy o małym ruchu granicznym (MRG) podpisanej przez Gabinet Ministrów Ukrainy i Rząd Rzeczypospolitej Polskiej.

Przewiduje ona, że mieszkańcy strefy przygranicznej otrzymają zezwolenie na uproszczone przejście graniczne z prawem przebywania w strefie przygranicznej innego państwa do dziewięćdziesięciu (90) dni w terminie od dnia wjazdu.

Opłata za przyjęcie i rozpatrzenie wniosku wstępnego będzie wynosić 20 euro, a kolejne zezwolenia będą wydawane bezpłatnie. Zwolnieni z opłat będą osoby niepełnosprawne, emeryci oraz dzieci poniżej 18 lat.

Przyjmowanie dokumentów na zezwolenie dla małego ruchu granicznego będą również przeprowadzać zewnętrzni dostawcy usług.

Ponadto druga część umowy przewiduje powiększenie MRG o cztery miejscowości Ukrainy (Gewyn, Orani i Rusniw w obwodzie wołyńskim oraz Tysowec w obwodzie lwowskim).

Źródło: ES/mfa.gov.ua/zaxid.net

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X