Nowe miejsca modlitwy w archidiecezji lwowskiej Uroczystość w Bajkowcach (Oksana Starepravo Facebook)

Nowe miejsca modlitwy w archidiecezji lwowskiej

– Potrzeba miejsc, w których stykać się będzie niebo z ziemią, w których będzie można nie tylko otrzeć się o świętość, ale uczyć się jej i zdobywać ją, w posłuszeństwie i powiedzeniu Bogu – tak, będę Ci służył! – powiedział arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki 29 września w dzielnicy Lewandówka we Lwowie, gdzie poświęcił kaplicę, krzyż i plac pod budowę kościoła. Dwa dni wcześniej metropolita lwowski poświęcił zwróconą wiernym świątynię w Bajkowcach koło Tarnopola.

– Od wielu lat wspólnota Kościoła lwowskiego podejmowała starania o utworzenie parafii na Lewandówce. Wiele lat dobijaliśmy się o sprawiedliwe traktowanie i umożliwienie mieszkańcom tej dzielnicy spełniania praktyk religijnych, zagwarantowanych w konstytucji. Z różnych stron słyszeliśmy o potrzebie budowania kościoła, w którym wierni mogliby praktykować swoją wiarę. Te pragnienia nie były tylko sentymentalnym powracaniem do przeszłości, do wspomnień, lecz potrzebą serca. Wobec takich faktów nie można było być głuchym na prośby i oczekiwania wiernych, którym dzisiaj jesteśmy wdzięczni za to ich wołanie, bo to ono skłoniło nas do erygowania parafii i powierzenie jej pod duchową opiekę wspólnocie księży Misjonarzy. Ufam, że ta obecność we Lwowie stanie się kontynuacją waszej obecności we Lwowie, przerwanej po II wojnie światowej. Dziękuję również za podjęcie przez wasze zgromadzenie trudu tworzenia i budowy, tak kościoła materialnego, jak i duchowej wspólnoty parafialnej pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny od Cudownego Medalika – zaznaczył metropolita lwowski.

Arcybiskup Mokrzycki przekazał nowej parafii swój ornat oraz figurę Matki Bożej, którą św. Jan Paweł II kiedyś przez swego drugiego sekretarza osobistego podarował wiernym na Ukrainie. Arcybiskup złożył podziękowanie lwowskiej parafii św. Jana Pawła II, która w tym roku wybudowała kościół, a swoją kaplicę rozebrała i przekazała nowej wspólnocie na Lewandówce.

– Jest to dla nas wielka radość, że możemy znów prowadzić działalność we Lwowie zgodnie z naszym charyzmatem, kontynuować misję, którą nasi poprzednicy rozpoczęli w tym mieście 150 lat temu – powiedział ks. Władysław Bismak CM, proboszcz nowo powstałej parafii łacińskiej.

Zwrócony przez władze ukraińskie dawny kościół filialny w Bajkowcach koło Tarnopola stał się pierwszą na Ukrainie świątynią pw. św. Charbela, pustelnika i uzdrowiciela z Libanu.

Ks. Jurij Tkacz, proboszcz tej parafii zaznaczył, że pomimo tego, iż po II wojnie światowej znajdował się tam magazyn spożywczy, wzniesiony w 1936 roku kościół filialny dzięki miejscowej ludności zachował się w dobrym stanie.

Uroczystej Eucharystii przewodniczył arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. W koncelebrze uczestniczyli jego biskup pomocniczy Edward Kawa i biskup senior odesko-symferopolski Bronisław Bernacki.

Pierwsza powojenna odprawiona tam Msza św. zgromadziła katolików dwóch obrządków. Również Elias Sassin, prezes wspólnoty maronickiej na Ukrainie przekazał arcybiskupowi Mokrzyckiemu relikwie św. Charbela dla kościoła w Bajkowcach.

Składając podziękowanie władzom lokalnym i wojewódzkim za zwrot kościoła arcybiskup Mokrzycki podkreślił, że taka życzliwa postawa godna jest wdzięczności i uszanowania. – Jestem przekonany, że tutaj nie raz zanoszona będzie modlitwa prośby o Boże błogosławieństwo dla was i waszych rodzin – powiedział.

Podziękował także pasterzom i wiernym Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. – To, czego dokonaliście, pozostanie wspaniałym przykładem wzajemnego poszanowania i zrozumienia. Jako jeden Kościół katolicki, mimo różnicy obrządku, kroczymy tą samą drogą, a jej celem jest zbawienie. Niech zatem ta świątynia służy ludziom, aby łatwiej im było zrozumieć Słowo Boże i uświęcać się na drodze sakramentalnego życia – zaznaczył arcybiskup Mokrzycki.

– Spoglądając na relikwie św. Charbela, które dzisiaj przekazuję, módlmy się z głębi serca, aby Bóg nas wysłuchał. Otwórzmy dla Chrystusa bramy naszych serc, aby mógł On w nich zamieszkać i obdarzyć nas pokojem. Ufam, że kult tych relikwii będzie się rozrastał na wielu płaszczyznach i wymiarach i nie będzie to dzieło człowieka, ale dzieło Bożej miłości, która zachęci i nas do zdobywania świętości, nie poprzez słowa, ale poprzez czyny, którymi budować będziemy Królestwo prawdy, sprawiedliwości i pokoju – wezwał arcybiskup Mokrzycki.

W tym roku konsekrowano również nowy kościół pw. św. Jana Pawła II we Lwowie-Sokolnikach. Władze ukraińskie zwróciły wiernym Kościoła rzymskokatolickiego kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Bohorodczanach koło Iwano-Frankiwska (d. Stanisławowa). 17 października arcybiskup Mieczysław Mokrzycki dokona poświęcenia kościoła Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej w Zimnej Wodzie koło Lwowa.

Konstanty Czawaga

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X