Nowe kierunki współpracy ze starymi partnerami

W Iwano-Frankiwsku (dawn. Stanisławowie) odbyło się wspólne posiedzenie stałej komisji Rady obwodowej ds. europejskiej integracji, współpracy międzynarodowej, inwestycji i rozwoju turystyki z komisją współpracy z zagranicą i promocji regionu województwa opolskiego.

– Umowę o współpracy międzyregionalnej Podkarpacie z woj. Opolskim podpisano w 2001 roku – opowiada dziennikarce Kuriera Galicyjskiego Maria Sawka, wiceprzewodnicząca Administracji obwodowej. – Przez te 18 lat współpracy odbyły się dziesiątki wspólnych wizyt, zrealizowano wiele projektów, współpracowały nasze szkoły, zakłady oświatowe i medyczne, twórcy i sportowcy, mieliśmy wymianę studentów. Obw. iwanofrankiwski podpisał umowy o współpracy z wieloma miastami, powiatami i gminami woj. Opolskiego. Mieszkańcy Przykarpacia zdobywają doświadczenie w różnych dziedzinach dzięki tym kontaktom. W 2008 roku, gdy mieliśmy wielką powódź, sejmik woj. Opolskiego przyszedł nam z pomocą na sumę równą 4 mln hrywien.

Jak twierdzi Jolanta Wilczyńska, wiceprzewodnicząca sejmiku woj. opolskiego, Ukraina od dawna współpracuje z Polską, ale niestety nie jest jeszcze członkiem UE. Polacy w tym roku obchodzili 15 rocznicę członkostwa w Unii. Drzwi do Europy są jednak dla Ukrainy otwarte, a głównym zadaniem Ukraińców – to dążenie we właściwym kierunku i niezbaczanie z drogi od celu. Jolanta Wilczyńska podkreśliła, że obecnie setki młodych Ukraińców, w tym mieszkańców tych terenów, studiuje na uczelniach województwa, a otrzymane tam wiadomości wdrażają na Ukrainie. Pośród młodych ludzi są przyszli kierownicy uczelni, dyrektorzy szkół, kierownicy firm, przedsiębiorcy, lekarze i deputowani. Bardzo szybko wprowadzą i własnym przykładem będą przekazywać Ukrainie całkowicie nowe europejskie wartości i stosunek do życia.

Aby poprawić współpracę z Przykarpaciem uczestnicy spotkania omówili działania na lata 2019-2020 i nowe kierunki pomocy wzajemnej w dziedzinie samorządu, medycyny, oświaty, ochrony przeciwpożarowej, kultury i sportu. Osoby, reprezentujące poszczególne dziedziny będą mogły odbywać staże w Opolu. W jaki sposób można dostać się na staż i jakie potrzeba złożyć dokumenty można dowiedzieć się na stronie internetowej Administracji obwodowej.

Między innymi, w 2017 roku w Opolu został otwarty honorowy konsulat Ukrainy i konsul Irena Pordzik po raz pierwszy odwiedziła Iwano-Frankiwsk.

Sabina Różycka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X