Nowy zarząd lwowskich stypendystów

Nowy zarząd lwowskich stypendystów

Trwająca ponad trzy miesiące cisza zakończyła się kwietniową burzą w klubie – 27 kwietnia b.r. odbyło się dodatkowe spotkanie Lwowskiego Klubu Stypendystów SEMPER POLONIA, w trakcie którego wybrano nowe władze: prezesa, zarząd i komisję rewizyjną. Nowym prezesem jednogłośnie wybrana została Dominika Pasternicka, studentka czwartego roku Uniwersytetu Lwowskiego, członek zarządu klubu z poprzedniej kadencji.

W sobotnie popołudnie na poddaszu „Własna Strzecha” przy ul. Rylejewa 9 zgromadziła się ponad dwudziestoosobowa grupa studentów zaangażowanych w prace Klubu. Również na spotkanie przybyli konsul RP we Lwowie Jacek Żur i Barbara Pacan. Komisja rewizyjna w składzie Natalia Juśkiw, Maria Osidacz i Andrzej Ratusz czuwali nad sprawnym przebiegiem spotkania wyborczego. Na dobry początek rozdali zebranym kartki z ankietą, pytania opracowano pod kątem przyczyn braku aktywności młodzieży we Lwowie.

Każdy anonimowo mógł odpowiedzieć, co zrobił dla Klubu, ile nowych osób zapoznał działając w klubie, czego się dowiedział i czy pomogło mu to w rozwoju osobistym. Po podsumowaniu i analizie odpowiedzi członków klubu, pojawił się w miarę wiarygodny obraz, który powinien przyczynić się do usprawnienia dalszej działalności organizacji.

 

Członkowie Lwowskiego Klubu Stypendystów SEMPER POLONIA (Fot. Eugeniusz Sało)W informacji udostępnionej na stronie Klubu (www.lwowksp.at.ua), czytamy, że każdy chętny stypendysta miał prawo zaproponować  własną kandydaturę na stanowisko prezesa. Członkowie komisji rewizyjnej zawiadomili obecną na sali młodzież, że zgłoszenie podała jedna osoba – Dominika Pasternicka, na którą jednogłośnie zagłosowali studenci.

Przyjmując poprawkę do statutu Klubu, prezes wybrał nowych członków zarządu w składzie: Anna Panowa, Krystyna Ratusz, Andrzej Leusz i Władysław Kuczyński. Grupa ta również otrzymała poparcie klubowiczów.

 

– Mam nadzieję, że to początek czegoś większego i już niebawem zobaczymy pierwsze efekty naszej pracy. Zaczniemy od małych spotkań integracyjnych, a z czasem skonkretyzujemy naszą działalność i będziemy wytyczali sobie zadania. Wspólną pracą i wspólnymi działaniami, krok po kroku będziemy się starali rozwiązać problemy naszego Klubu – zawiadomiła nowowybrana prezes Dominika Pasternicka.

Na zakończenie konsul Jacek Żur, dziękował byłemu prezesowi za stworzenie fundamentu do dalszej działalności i życzył nowym władzom sukcesów w tworzeniu „domu polskiej młodzieży”.

Poprzedni prezes podziękował konsulowi Jackowi Żurowi, Barbarze Pacan, zarządowi pierwszej i drugiej kadencji oraz wszystkim stypendystom za dwuletnią współpracę.

Eugeniusz Sało

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X