Nowa polska organizacja powstała na Bukowinie Północnej Walery Byndiu (fot. Konstanty Czawaga)

Nowa polska organizacja powstała na Bukowinie Północnej

W Czerniowcach zostało zarejestrowane „Stowarzyszenie Polaków na Bukowinie im. Świętego Jana Pawła II”. – Rozpoczynamy swoją działalność w stulecie urodzin św. Jana Pawła II oraz w trudnych warunkach kwarantanny z powodu pandemii koronawirusa, który najgorzej uderzył w nasz obwód na Ukrainie – powiedział prezes Walery Byndiu.

Walery Byndiu, prawnik z zawodu i mieszkaniec Czerniowiec, wyjaśnił, że głównym celem Stowarzyszenia jest odrodzenie polskich tradycji, poznanie polskiej kultury, historii, języka, a także wychowanie w duchu tolerancji wobec sąsiadów i formowanie poczucia szacunku do kultury polskiego narodu u obywateli różnych narodowości żyjących na Bukowinie.

– Większość grona założycielskiego to są mieszkańcy miejscowości Arszyca koło Storożyńca, którzy są potomkami Górali czadeckich, dawnych przesiedleńców – mówił dalej. – Są też Polacy z Czerniowiec. Kapelanem Stowarzyszenia został ks. Adam Bożek, proboszcz parafii Przemienienia Pańskiego w Pietrowcach Dolnych. Jest on też członkiem zarządu. Polacy z Arszycy w 1991 pielgrzymowali na Światowe Dni Młodzieży do Częstochowy, a w 2001 roku uczestniczyli w spotkaniu z Janem Pawłem II we Lwowie. 1 kwietnia 2008 roku, w przededniu 3. rocznicy śmierci Jana Pawła II, rozpoczęli budowę nowego kościoła. Od początku budowy świątyni parafianie zawierzyli to dzieło wstawiennictwu wtedy jeszcze Sługi Bożego Jana Pawła II i namacalnie odczuwało się jego opiekę i wstawiennictwo – wyznał Byndiu. Przypomniał też, że w 2010 roku władze miejscowe na prośbę mieszkańców Arszycy nadały głównej ulicy imię Jana Pawła II. Ponadto w roku 2011 członkowie Rajdu Katyńskiego ufundowali parafianom figurę Jana Pawła II ze słowami papieża: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”.

15 października 2011 roku arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki dokonał konsekracji świątyni pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego oraz drugiego patrona – bł. Jana Pawła II, dzisiaj świętego. Metropolita przekazał też wtedy relikwie świętego. Od 22 października 2011 r. w Arszyce wierni obchodzą odpust ku czci św. Jana Pawła II, na którym gromadzą się Polacy z całej Bukowiny, przychodzą też wierni obrządku wschodniego, Rumuni, Ukraińcy.

– W różnorodności religijnej i kulturowej Bukowiny za Wielkim Janem Pawłem II uczymy się szacunku, tolerancji do każdego człowieka. Również staramy się troszczyć o wychowanie religijne naszych rodzin, o które troszczył się papież w swoim nauczaniu – powiedział prezes Stowarzyszenia Polaków na Bukowinie im. Świętego Jana Pawła II.

Walery Byndiu również zaznaczył, że na podstawie Statutu Stowarzyszenia jednym z zadań nowej organizacji społecznej jest współpraca z innymi polonijnymi organizacjami tak na terenie obwodu Czerniowieckiego, jak i poza granicami Ukrainy. – Niestety dużo naszych planów w tym zakresie zostało pokrzyżowanych przez kwarantannę powiązaną z pandemią koronawrusa, ale mamy nadzieję że po skończeniu okresu ograniczeń związanych z kwarantanną zaplanowane przedsięwzięcia będą zrealizowane. Chcę też przekazać wspólne stanowisko naszych członków, że zamiarem powstania naszego Stowarzyszenia nie było tworzenie jakiejkolwiek konkurencji istniejącym polonijnym organizacjom, a wręcz przeciwnie, uzupełniać się nawzajem przy pomocy współpracy na rzecz Polaków Bukowiny. Ze swojej strony życzę każdej polonijnej organizacji na Bukowinie jak najlepiej wykonywać swoje cele i zadania, do których ta była powołana – zapewnił Byndiu.

Góralki z Arszycy (fot. Konstanty Czawaga)

Prezes Nowego Stowarzyszenia Polaków na Bukowinie podzielił się też swoją refleksją na temat Papieża Polaka, który, jak wspomniał już wyżej, mocno jest obecny w środowisku katolickim Bukowińczyków. – Myślę, że warto zwrócić uwagę na przesłanie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudy z dnia 17 maja 2020 roku, które skierował do wspólnot polonijnych. W nim podsumował życie, a szczególnie pontyfikat wielkiego Polaka św. Jana Pawła II. Szczególnie ważnym, w mojej ocenie, jest wątek w owym przesłaniu mówiący o tolerancji naszego wielkiego św. Papieża, początki której sięgają dawnej tradycji wielonarodowej Rzeczpospolitej. Zwracam uwagę na ten fakt, ponieważ jest to temat bardzo aktualny dla całej Ukrainy, a w niej dla Bukowiny. Dlatego między innymi jednym z zadań naszego Stowarzyszenia jest rozwijanie wspomnianej tolerancji między ludźmi różnych narodowości. Poruszając temat wpływu Jana Pawła II na bieg historii całej ludzkości, warto powiedzieć, że swoją posługą wpłynął on również na Polaków na Bukowinie. Dlatego członkowie naszego Stowarzyszenia zawsze mieli wielki szacunek do osoby Jana Pawła II jako nie tylko wielkiego Papieża, ale przede wszystkim niezwykłego człowieka. Bez wątpienia mogę powiedzieć, że jego nauczanie jest nadal aktualne w naszym środowisku. W różnorodności religijnej i kulturowej Bukowiny za Wielkim Janem Pawłem II uczymy się szacunku, tolerancji do każdego człowieka. Również staramy się troszczyć o wychowanie religijne naszych rodzin, o które z troską troszczył się papież w swoim nauczaniu. W naszych czasach trudnych, pamiętamy o powołaniu do świętości, które jak mawiał św. Jan Paweł II jest obowiązkiem każdego wierzącego. Stąd nasze Stowarzyszenie w naturalny sposób obrało sobie za patrona św. Jana Pawła II jako Wielkiego Polaka, Słowianina, którego trzeba nam ciągle odkrywać, przez zgłębianie jego nauki i promowanie nauczania w naszym środowisku, szczególnie wśród młodego pokolenia – podkreślił Walery Byndiu.

Konstanty Czawaga

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X