Nowa książka prof. Andrzeja Nowaka!

Nowa książka prof. Andrzeja Nowaka!

„Wojna i dziedzictwo” opisuje historię najnowszą, zagrożenie płynące z Rosji oraz trwającą walkę kulturową.

– Wojna z dziedzictwem toczy się nie tylko za naszą wschodnią granicą. Jej areną jest również nasz dom, Polska, Europa, cała cywilizacja, która już cywilizacją być nie chce – powiedział prof. Andrzej Nowak podczas premiery swojej nowej książki „Wojna i dziedzictwo. Historia najnowsza” (wyd. Biały Kruk).

Prof. Andrzej Nowak podczas premiery książki Wojna i Dziedzictwo. Fot. Michal Klag_Bialy Kruk

Ostatnie lata naszej historii najnowszej toczyły się w cieniu wojny – najpierw tej być może najbardziej bolesnej, choć nie dosłownej, czyli wewnętrznej, w naszym własnym domu. Jej pierwszą ofiarą stała się prawda, ale przecież w jej wyniku doszło także do ofiar śmiertelnych. Potem zaczęła się wojna kulturowa, której front coraz brutalniej naciera na Polskę. W jej wyniku umierają przede wszystkim ludzkie sumienia. Wreszcie do polskich granic wojna przybyła bardzo konkretnie. Toczy się tuż obok – w starym, można powiedzieć, stylu: z nalotami, czołgami, tysiącami zabitych, spaloną ziemią, strachem i cierpieniem milionów. Imperium rosyjskie najechało sąsiedni kraj i niszczy, grabi, morduje. Ta wojna także nas dotyczy.

Jaka może być nasza reakcja? Odpowiedź daje prof. Andrzej Nowak w swojej nowej książce poprzez drugi człon jej tytułu: dziedzictwo. Należy wrócić do korzeni tego, co stanowi polskość, nie tyle w sensie fizycznym, co niematerialnym. To na przykład język, całe bogactwo jego wyrazu i literatury, która powiększała to bogactwo przez wieki. To również dziedzictwo cywilizacyjne. Można się o jego granice spierać, ale trudno powiedzieć, że go nie ma: że nie ma znaczenia to, co pokolenia dostały w spadku po tradycji grecko-rzymskiej i po tradycji Biblii, a zwłaszcza chrześcijaństwa. Każda wspólnota historyczna dokłada coś od siebie i tworzy wielkie dziedzictwo duchowe Rzeczypospolitej, złączone z cywilizacyjnym i ogólnoludzkim. Wielkim błędem, wprost rozbrajaniem się, jest odrzucanie tego dziedzictwa. Prof. Nowak mówi o tym wprost:

„W tej książce przedstawiam aktualny raport z podwójnego pola walki: o bezpieczeństwo i niepodległość naszej części Europy, zagrożone już wprost, otwarcie, agresją rosyjskiego imperializmu, ale również walki o Polskę, Europę, Zachód, o człowieczeństwo – o to, co znaczą i co będą znaczyły te pojęcia? Czy wypełni je utopia Nowego Wspaniałego Świata, w którym całe nasze dotychczasowe – nie tylko polskie, ale ludzkie po prostu – dziedzictwo zostanie zamknięte w rezerwacie dla ‘dzikusów’? Czy też bunt owych ‘dzikusów’, czyli nasz bunt, nie da się zatrzymać w granicach rezerwatu wyznaczonego dla spraw przebrzmiałych i przeklętych, dla ‘byłych ludzi’”, pyta autor książki „Wojna i dziedzictwo” prof. Andrzej Nowak.

Prof. Andrzej Nowak podczas premiery książki Wojna i Dziedzictwo w rozmowie z Anną Popek. Fot. Michal Klag_Bialy Kruk

W ponad stu esejach zamieszczonych w swojej nowej książce Andrzej Nowak w mistrzowski sposób łączy historię z teraźniejszością, kulturę dawną ze współczesną, a wyzwania geopolityczne z losem jednostki. Z tego dzieła wybija się nie tylko bogactwo polskiego dziedzictwa, ale także niezwykła erudycja autora, który zauważa podobieństwo „Trenów” Jana Kochanowskiego i ballad rockowych Sufjana Stevensa, zaś przekaz uniwersalnych wartości potrafi dostrzec zarówno u Chopina i Lutosławskiego, jak i w serialach takich jak „Fargo” czy „The Crown”. Andrzej Nowak doskonale rozumie, że kultura poprzedza politykę – ale i tej drugiej, rzecz jasna, w książce nie brakuje. Autor błyskotliwie analizuje polską i światową historię ostatnich 25 lat, stawia diagnozy i szuka rozwiązań. Warto się w nie wgłębić, albowiem wiele z tego, przed czym prof. Nowak przestrzegał w przeszłości, dziś stało się już rzeczywistością.

Książkę uzupełniają liczne ilustracje, które razem z tekstem tworzą całość przekazu. To wyjątkowa pozycja dla tych wszystkich, którzy starają się zrozumieć otaczający nas świat. I jak zwykle u tego autora, świetnie się czyta!

Prof. Andrzej Nowak: „Wojna i dziedzictwo. Historia najnowsza”, wyd. Biały Kruk, 592 str., format 16 x 23 cm, twarda oprawa. Więcej na https://bialykruk.pl/ksiegarnia/ksiazki/wojna-i-dziedzictwo-historia-najnowsza

Beata Marszałek

Tekst ukazał się w nr 1 (413), 17 – 30 stycznia 2023

X