Nietradycyjna ikona ukraińska

Nietradycyjna ikona ukraińska

10 maja w Warszawie, w kościele środowisk twórczych przy pl. Teatralnym 20, otwarto wystawę nietradycyjnej ikony ukraińskiego malarza Dmytro Gordicy pt. „Powrót”. Wśród organizatorów wystawy są Centrum Badań Ukraińskiej Sztuki Sakralnej Kijowsko-Mohylańskiej Akademii, Stowarzyszenie Przyjaciół Nowicy, duszpasterstwo środowisk twórczych Archidiecezji Warszawskiej i Katedra Ukrainistyki UW.

Na wystawie można obejrzeć 15 nietradycyjnych ikon, wykonanych w różnych technikach. Dmytro Gordica urodzony na Bukowinie w 1981 roku, jest absolwentem Kosowskiego Liceum Sztuki Użytkowej i lwowskiej ASP. Jest członkiem ugrupowania artystycznego artystów „Zogopharos”, założycielem i kierownikiem centrum badań nad ukraińską sztuką sakralną Kijowsko-Mohylańskiej Akademii, jest też członkiem Narodowego Stowarzyszenia Artystów Plastyków Ukrainy i Ukraińskiego Stowarzyszenia Malarzy Ikon im. św. Alipiusza Pieczerskiego. Jest organizatorem sympozjów „Ukraińska sztuka sakralna” w Sofii Kijowskiej. Swoje utwory Dmytro Gordica wystawiał na kilkunastu wystawach na Ukrainie i poza jej granicami.

(Fot. Natalia Tkaczyk)Nawiązując do nazwy warszawskiej wystawy – „Powrót” – autor podkreśla: „Każde Boże Narodzenie, każda Wielkanoc, każda komunia jest powrotem Jezusa Chrystusa! (…) Tak więc, urzeczywistnieniem powrotu jest również każdy trud malarza, gdy podejmuje się przedstawić oblicze Pana lepiej, trafniej, bardziej pokornie, prawdziwie czy genialnie… Każdej twórczej plamie towarzyszy bowiem koncepcja malarska i teologiczna, dlatego ten szyfr przenosi sacrum w sferę pojęć i zjawisk”.

Warszawska wystawa potrwa do 25 maja 2014 roku.

Natalia Tkaczyk
Tekst ukazał się w nr 9 (205) za 16-29 maja 2014

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X