Nie żyje Teresa Mozer-Adamska

Teresa Adamska Mozer, córka Wilhelma Mozera, słynnego profesora Politechniki Lwowskiej, wnuczka przemysłowca lwowskiego, żołnierz AK, łączniczka, kolporterka gazet, umarła we Lwowie 2 kwietnia w wieku 95 lat.

W czasie wojny posługiwała się pseudonimem Ari. Absolwentka Politechniki Lwowskiej. W roku 1952 wzięła ślub ze Stanisławem Adamskim, byłym żołnierzem Armii Krajowej, konspiratorem, uczestnikiem akcji „Burza”. Aresztowany przez Rosjan, był więziony w ciężkich warunkach, w obozie w Riazaniu Diagilewie. Wolność odzyskał dopiero w kwietniu roku 1948. Naprawdę nazywał się Stanisław Kruczkowski. Nazwisko Adamski było jednym z jego konspiracyjnych pseudonimów. Urodził się w 1916 roku we Lwowie, wychował w patriotycznym domu, szanującym polską tradycję, historię i kulturę.

Teresa Adamska Mozer z mężem Stanisławem stworzyli we Lwowie niezwykły dom, gdzie mogli spotykać się Polacy, i gdzie gromadzono książki, meble, obrazy i wartościowe przedmioty, skupowane w antykwariatach lub przejmowane od wyjeżdżających polskich rodzin. Ratowali przed zniszczeniem polskie pamiątki i dzieła sztuki, najcenniejsze z nich przekazywali do Polski. W ten sposób ocalono archiwum profesora Gębarowicza, które trafiło do Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Jako konserwator Stanisław Adamski ratował przed zrujnowaniem zabytki, odnawiał kościoły i kaplice na Podolu, walczył o zwrócenie ich katolikom, adaptował budynki mieszkalne na świątynie, dbał o polskie cmentarze i troszczył się o rozwój polskich szkół na Ukrainie.

Z biegiem lat dom państwa Adamskich stał się ostoją dla Polaków miejscowych i tych, którzy przybywali z kraju. Organizowano tu obchody świąt kościelnych i narodowych, wysyłano na wakacje do Polski grupy młodzieży z Ukrainy. Wystawiano tu także jasełka i odbywano próby młodzieżowych zespołów tanecznych i wokalnych, zwoływano zebrania Klubu Myśli Katolickiej, założonego przez Adamskich na początku lat dziewięćdziesiątych. Ponadto organizowano spotkania Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej. Po śmierci męża Teresa Adamska Mozer kontynuowała pracę w Klubie Myśli Katolickiej, przez wiele lat pełniła funkcję prezesa KMK.

Na podstawie: tvp.pl

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęłam wiadomość o śmierci
Teresy Mozer–Adamskiej,
żołnierza Armii Krajowej
Nestorki polskiej społeczności Lwowa
Strażnika i depozytariusza pamięci o przeszłości Wiernego Miasta

Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia składa

Eliza Dzwonkiewicz
Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie
ze współpracownikami

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X