Nie możemy zniknąć z tej ziemi!

Nie możemy zniknąć z tej ziemi!

Ambasador RP na Ukrainie Henryk Litwin spotkał się z przedstawicielami organizacji polskich, działającymi we Lwowie. W ciągu krótkiego pobytu we Lwowie, Litwin znalazł czas dla przedstawicieli polskich organizacji lokalnych. Spotkał się też z lwowskimi władzami lokalnymi, m.in. w sprawie Domu Polskiego, kościoła św. Marii Magdaleny, renowacji kwatery Powstańców Styczniowych na Cmentarzu Łyczakowskim i in.

W spotkaniu ambasadora Litwina z polskimi organizacjami wzięli udział konsul generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd, konsulowie Marian Orlikowski i Jacek Żur. W krótkim przemówieniu Henryk Litwin wspomniał lata pracy na stanowisku pierwszego konsula generalnego RP we Lwowie. Poznał wtedy przeważną większość obecnych na spotkaniu Polaków. Dzielił z nimi radości i trudności pracy na rzecz krzewienia na tych terenach kultury i duchowości swego narodu.

Podczas spotkania dyrektor Szkoły Średniej nr 10 Marta Markunina ze smutkiem mówiła o tym, że zasłużona kadra nauczycielska starzeje się, a młodsi pedagodzy, z powodu niskich pensji, poszukują większych zarobków poza szkołą. „W każdej chwili możemy stracić 10 nauczycieli” – zaznaczyła z trwogą. „Od lat obserwujemy zjawisko, że prawie nikt nie wraca do Lwowa po studiach w Polsce” – podkreślił prezes ZG TKPZL Emil Legowicz. „Powinniśmy pomóc młodzieży w znalezieniu godnej pracy, ażeby mogła mieć nadzieję na pozytywną przyszłość w rodzinnym Lwowie. Nie możemy zniknąć z tej ziemi!” – podsumowała Halina Wencak, wieloletnia przewodnicząca Rodziny Rodzin we Lwowie.

Działacze polskich organizacji lokalnych złożyli podziękowanie obecnemu na spotkaniu Mariuszowi Olbromskiemu z Przemyśla za wieloletnią pomoc i zaangażowanie w sprawę zachowania kultury polskiej i polskiego dziedzictwa narodowego na Kresach.

 

Konstanty Czawaga

 

Tekst ukazał się w nr 22 (146), 29 listopada – 15 grudnia, 2011

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X