Nic o nas bez nas. Czyli pierwsze takie spotkanie Polaków z Ukrainy

Ostatnie dni sierpnia tego roku będą czasem wytężonej pracy i refleksji na temat polskości na Ukrainie. W malutkiej miejscowości Ilińce na Podolu odbędzie się spotkanie, które ma zaowocować lepszym poznaniem trosk i sytuacji Polaków mieszkających na Ukrainie.

Spotkanie odbędzie się w ostatni weekend sierpnia (26–28. 08). Właściwa praca będzie trwała w sobotę. Będzie to jeden, aczkolwiek bardzo pracowity dzień, w czasie którego uczestnicy najpierw podzielą się na grupy (od dwóch do czterech grup), w których będą opracowywali różnego rodzaju zadania związane z funkcjonowaniem organizacji polskich. Będzie to okazja do refleksji na temat różnych warunków do działania i tego, skąd one się biorą, jak można sobie z nimi radzić. Druga część, która będzie miała miejsce popołudniu, będzie okazją do przedyskutowania już przeprowadzonych w 2014 roku badań na temat Polaków z Ukrainy.

Rok ten był dla Ukrainy, w tym dla mieszkających tam Polaków, szczególnie trudny. Stąd też wynika potrzeba, aby badania prowadzone w tak szczególnym okresie, po dwóch latach poddać pewnej refleksji.

Przedyskutować z osobami zainteresowanymi, na ile ich zdaniem taki opis sytuacji Polaków, ich położenia, tego czym jest dla nich polskość, jest dla nich odpowiedni.

Nikomu na Ukrainie nie trzeba dziś tłumaczyć, iż Polacy są jedną z najbardziej proukraińskich mniejszości zamieszkujących ten kraj. Wielu z nich wspierało i wspiera nadal zmiany zachodzące w kraju, pomaga wewnętrznym uchodźcom, ofiarom wojny, a niejednokrotnie też walczy w którymś z batalionów. Z tych i nie tylko tych powodów, jest to wydarzenie bez precedensu. Polacy na Ukrainie (w sensie dosłownym – z różnych regionów, z całego kraju) do tej pory nie byli podmiotem szczególnych analiz badaczy. Już z tego powodu, dyskusja o wnioskach z badań w gronie samych zainteresowanych jest szansą na wypowiedzenie się w swojej sprawie: jakie jako Polacy mamy troski, i jakie rzeczy są dla nas i naszej polskości ważne w codziennym życiu.

Organizatorzy spotkania postarają się zagwarantować, aby koszty po stronie uczestników spotkania były jak najmniejsze. Trwają intensywne starania w celu zebrania środków na nocleg i wyżywienie, a także zwrot niewielkiej części kosztów podróży.

Chcących wziąć udział w spotkaniu, prosimy o wysłanie wiadomości mailowej na podany poniżej adres. A także napisanie odpowiedzi na kilka pytań w treści wiadomości: 1. Kto (maksymalnie dwie osoby) chce wziąć udział w spotkaniu, 2. Czym zajmuje się w organizacji, której jest członkiem lub sympatykiem, 3. Ile ma lat, a także odpowiedź na pytanie 4. Jakie są największe szanse dla rozwoju polskich organizacji w danym miejscu (miejscowości, obwodzie, regionie).

Wszystkie pytania i powyższe odpowiedzi, można kierować na adres mailowy: spotkaniewiliencach@wp.pl

Uwaga: każdy z uczestników musi wysłać wiadomość ze swojego konta pocztowego. Wspólne zgłoszenia nie będą akceptowane.

Kamila Zacharuk
Tekst ukazał się w nr 13 (257) 15 lipca – 15 sierpnia 2016

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X