Nauczyciel przedszkola XXI wieku

Pod takim tytułem odbył się kurs szkolenia nauczycieli polskich przedszkoli z lwowskiego obwodu we Lwowie 15–16 października, tuż po Dniu Edukacji Narodowej.

Dwudniowy kurs został zrealizowany przez Ośrodek Doskonalenia i Kształcenia Stawienniczego PARTNER, współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczpospolitej Polskiej nad Polonia i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

Zajęcia były prowadzone przez pedagogów, ekspertów w edukacji przedszkolnej – Cecylię Mirelę Nawrot i Natalię Gumińską z ośrodka PARTNER.

Na wstępie zajęć prowadzące przypomniały historię edukacji, po czym podkreśliły, że XXI wiek jest wiekiem upowszechniania oświaty i u podnóża wszystkich poszukiwań pedagogicznych stały pytania o cele powszechnej edukacji, o to czego i jak nauczać. Te pytania są nadal aktualne. Dużo rozmawiano o różnicach i podobieństwach pracy w przedszkolu w Polsce i na Ukrainie. Następnie rozmawiano o nauczycielach edukacji przedszkolnej dziś i jutro. Gdyż nauczyciel to zawód szczególny, a oczekiwania z nim związane są bardzo duże. Czy nauczyciel to człowiek obdarzony szczególnymi cechami, predyspozycjami, talentami? A może to tylko dobry rzemieślnik, który nauczył się przydatnych „pedagogicznych” sztuczek? Właśnie to wspólnie próbowano wyjaśnić.

Podczas zajęć centralne miejsce miało narysowane drzewo, w koronie którego widniał napis „Dziecko”, w centrum – uwagi nauczyciela, pniem był nauczyciel, a w korzeniach kilkanaście cech dobrego nauczyciela. Specjalnie dla nauczycieli przedszkoli przygotowano 10 przykładowych cech takich jak życzliwość, otwartość, entuzjazm, ciekawość świata i ludzi, kreatywność, determinacja, uśmiech, odpowiedzialność, poczucie humoru, autorefleksja.

Jednym z mott kursu był postulat Federico Mayora – Edukacja dla wszystkich, przez całe życie. Edukacja dla przyszłości! Na zakończeniu zajęć podsumowano, że nauczyciel XXI wieku musi być przygotowany teoretycznie, metodycznie, kulturowo, technologicznie, musi jak nigdy dotąd cały czas poszerzać swoja wiedzę, rozwijać się i zdobywać nowe umiejętności, aby nadążyć za czasem, który coraz szybciej biegnie. Nauczyciel musi być czujnym obserwatorem, wrażliwym partnerem, erudytą, coachem, mentorem.

Aleksander Kuśnierz
Tekst ukazał się w nr 20 (264) 28 października – 14 listopada 2016

{gallery}gallery/2016/kusnierz_przedszkole{/gallery}

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X