Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej fot. IPN

Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów na obywatelach II Rzeczypospolitej Polskiej

W Warszawie odbyły się centralne obchody upamiętniające ofiary mordów dokonanych przez OUN-UPA na terenie województw południowo-wschodnich II RP w latach 1942 – 1947.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Katedrze Polowej Wojska Polskiego i ceremonią złożenia kwiatów przed tablicą upamiętniającą ofiary Zbrodni Wołyńskiej.

W wydarzeniu udział wzięli m.in. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda i premier RP Mateusz Morawiecki. W imieniu prezydenta Ukrainy wieniec złożył także ambasador agréé w Polsce Wasyl Zwarycz.

Instytut Pamięci Narodowej podczas uroczystości reprezentował prezes IPN Karol Nawrocki.

To, co dziś dzieje się między Polakami a Ukraińcami, jest najlepszym dowodem, że nie chodzi o zemstę; nie ma dzisiaj Polaków, którzy nie wiedzą, co to była rzeź wołyńska, a jednak przyjmują Ukraińców pod swój dach, niosą pomoc całemu narodowi i państwu – powiedział prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości. Prezydent zwrócił uwagę, że jest to trudny temat zarówno dla Polaków jak i Ukraińców, ale mimo to powinniśmy pamiętać o tych tragicznych wydarzeniach. Podkreślił też, że prawda o wołyńskim ludobójstwie powinna być jasno wypowiedziana.

– Chcemy prawdy, grobów, tego, co jest normalne w cywilizacji, w której oba nasze narody wyrosły – chrześcijańskiej, łacińskiej. Chcemy móc pomodlić się na grobach naszych najbliższych, rodaków, wskazanych z imienia i nazwiska ,o ile to jeszcze możliwe. Chcemy zaoferować to samo, aby i tam gdzie na naszej ziemi pochowani są Ukraińcy też był grób.

Podczas uroczystości przemawiał także premier Mateusz Morawiecki, podkreślił, że zmowa milczenia, jaka narosła wobec zbrodni na Wołyniu, musi zostać przerwana – To moje zobowiązanie. Nie spocznę, dopóki nie odnajdziemy ostatniego grobu pomordowanych z Wołynia i z całych Kresów Wschodnich. Ta rzeczywistość musi być w całości odkryta. Gdy ktoś próbuje przykryć tamte fakty kurzem niepamięci, kurzem zapomnienia to robi krzywdę obu naszym narodom – stwierdził prezes Rady Ministrów.

Później na Skwerze Wołyńskim nastąpiła modlitwa wielowyznaniowa połączona z  ceremonią złożenia wieńców i wiązanek kwiatów przy Pomniku Ofiar Ludobójstwa dokonanego przez nacjonalistów ukraińskich na obywatelach II RP na terenie województw południowo-wschodnich w latach 1942-47 i przy pomniku 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej.

Źródło: Instytut Pamięci Narodowej

Fot. Włodzimierz Filarowski

Obchody w Łucku

Pod przewodnictwem biskupa pomocniczego archidiecezji lwowskiej Edwarda Kawy w katedrze w Łucku na Wołyniu została odprawiona Msza św. w intencji ofiar Rzezi Wołyńskiej i ludzkiej nienawiści w czasie II wojny światowej.

Proszono też Wszechmogącego Boga o ustanie wojny, pokój na Ukrainie oraz miłość i wzajemny szacunek.
10 lipca 2022 roku

Źródło: ks. Vitold-Yosif Kovaliv

Fot. Włodzimierz Filarowski

X