Nagroda Przeglądu Wschodniego. XXVII edycja za rok 2019

Nagroda Przeglądu Wschodniego. XXVII edycja za rok 2019

Wręczenie nagród odbędzie się w sobotę, 27 marca 2021 roku, od godz. 11.00 na YouTube kanale: https://youtu.be/UA59diLex_8

Szczegółowy przebieg uroczystości 

  • Nagroda Krajowa: Damian Karol MARKOWSKI (historyk, Warszawa)
  • Nagroda Zagraniczna: Gennadii KOROLOV(historyk, Kijów)
  • Nagroda w kategorii: Edycja Źródeł: Monika JUSUPOVIĆ (historyk,

Warszawa), Joanna GIEROWSKA-KAŁŁAUR(historyk, Warszawa)

  • Nagroda w kategorii: Popularyzacja problematyki wschodniej: Jan

SKŁODOWSKI (historyk, Warszawa)

  • Nagroda Specjalna: Raimo PULLAT(historyk, Tallinn)

Uroczyste wręczenie XXVII EDYCJI NAGRÓD PRZEGLĄDU WSCHODNIEGO za rok 2019, sobota, 27 marca 2021 roku, o godz. 11.00.

11.00-11.15               Rozpoczęcie uroczystości (prowadzi Jan Malicki – NA SALI)

  • Powitanie Gości
  • Uczczenie minutą ciszy zmarłych Laureatów w 2019-2020 r.
  • Informacja o patronatach

11.15-13.05               Wręczenie nagród (prowadzi Jan Malicki – NA SALI)

11.20-11.35 Nagroda w Kategorii: „DZIEŁA KRAJOWE

Laudacja: Adolf Juzwenko – ON-LINE (7 min)

Wręczenie nagrody: Damian K. Markowski i Jan Malicki NAGRANIE (3 min)

Podziękowanie: Damian K. Markowski – ON-LINE (5 min)

***

11.35-11.50 Nagroda w Kategorii: „DZIEŁA ZAGRANICZNE

Laudacja: Leszek Zasztowt – ON-LINE (7 min)

Wręczenie nagrody: Gennadii Korolov i Jan Malicki – NA SALI (3 min)

Podziękowanie: Gennadii Korolov – NA SALI (5 min)

***

11.50-12.05 Nagroda w Kategorii: „EDYCJA ŹRÓDEŁ

Laudacja: Andrzej Rachuba – ON-LINE (7 min)

Wręczenie nagrody: Monika Jusupović i Jan Malicki – ON-LINE (3 min)

Podziękowanie: Monika Jusupović – ON-LINE (5 min)

***

12.05-12.20 Nagroda w Kategorii: „EDYCJA ŹRÓDEŁ

Laudacja: Zdzisław Winnicki – ON-LINE (7 min)

Wręczenie nagrody: Joanna GIEROWSKA-KAŁŁAUR i Jan Malicki –

NAGRANIE (3 min)

Podziękowanie: Joanna GIEROWSKA-KAŁŁAUR – ON-LINE (5 min)

***

12.20-12.35 Nagroda w Kategorii: „POPULARYZACJA PROBLEMATYKI WSCHODNIEJ

Laudacja: Stanisław Sławomir Nicieja – ON-LINE (7 min)

Wręczenie nagrody: Jan Skłodowski i Jan Malicki – NAGRANIE (3 min)

Podziękowanie: Jan Skłodowski – ON-LINE (5 min)

***

12.35-12.50 Nagroda Specjalna

Laudacja: Bogusław Bakuła– ON-LINE (7 min)

Wręczenie nagrody: Raimo Pullat i Jan Malicki – NA SALI (3 min)

Podziękowanie: Raimo Pullat– NA SALI (5 min)

***

12.50-13.05 Nagroda im. Aleksandra Gieysztora

Laudacja: Rafał Dutkiewicz – ON-LINE (7 min)

Wręczenie nagrody: Laurynas Vaičiūnas i Jan Malicki – NAGRANIE

(3 min)

Podziękowanie: Laurynas Vaičiūnas – ON-LINE (5 min)

13.05-13.15 Zakończenie uroczystości (prowadzi Jan Malicki – NA SALI)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X