Na granicy ukraińsko-polskiej rozpoczęto testowanie kamer z funkcją automatycznej fiksacji fot. Zachodnie Biuro Obwodowe Państwowej Służby Granicznej Ukrainy

Na granicy ukraińsko-polskiej rozpoczęto testowanie kamer z funkcją automatycznej fiksacji

W ramach projektu „eKolejka” rozpoczyna się testowanie kamer automatycznej kontroli fiksacji na największym towarowym przejściu granicznym „Jagodzin – Dorohusk”. Kamery pomogą sprawdzić, czy pojazd został zarejestrowany w systemie oraz zautomatyzować proces przekraczania granicy, minimalizując w ten sposób element korupcyjny.

– Konsekwentnie pracujemy nad cyfryzacją procesu przekraczania granicy i zapewnieniem przejrzystości wszystkich procesów. Podstawą jest minimalizacja zagrożeń korupcyjnych i wszelkich manipulacji. Kamery automatyczne to jedno z narzędzi, które eliminuje czynnik ludzki i sygnalizuje, czy pojazd znajduje się w systemie kolejkowym. Jednocześnie sprawdzamy także 15 kolejnych punktów granicznych pod kątem zamontowania podobnych kamer – podkreślił Ołeksandr Kubrakow, wicepremier ds. Odbudowy Ukrainy, minister Rozwoju Wspólnoty, Terytoriów i Infrastruktury Ukrainy.

Proces przekraczania granicy z wykorzystaniem kamer automatycznej kontroli fiksacji będzie składał się z czterech etapów:

• do punktu kontrolnego zbliża się ciężarówka lub autobus;
• kamera automatycznie odczytuje numery rejestracyjne pojazdów;
• następuje automatyczna kontrola obecności samochodu w kolejce;
• ekran daje kierowcy „zielone światło” na wjazd na przejście graniczne.

Jeżeli samochodu nie ma w systemie, kierowca zobaczy na ekranie odpowiednie powiadomienie.

Testowanie kamer potrwa kilka tygodni, po czym zostaną oddane do pełnej eksploatacji. Na wypadek przerw w dostawie prądu i dostępu do Internetu, kwestia zasilania rezerwowego i dostępu do sieci została już rozwiązana.

W przypadku przekroczenia granicy  przez transport niezarejestrowany w systemie, np. transport medyczny, system odnotuje decyzję osoby upoważnionej. W ten sposób wszystkie decyzje będą rejestrowane.

Przypomnijmy, że w trakcie realizacji projektu „eKolejka”  dzięki rejestracji internetowej granicę przekroczyło ponad 540 tys. pojazdów, z czego 17 tys. to autobusy.

źródło: kmu.gov.ua

X