Modlitwy w intencji pokoju na Ukrainie

Modlitwy w intencji pokoju na Ukrainie

W manifestacjach i wspólnych modlitwach w Kijowie oraz w wielu innych miastach kraju uczestniczą również katolicy obrządku łacińskiego. Duchowni rzymskokatoliccy sprawują nabożeństwa w kaplicy ekumenicznej przygotowanej w specjalnym namiocie na Majdanie Niepodległości.

Ukraińska Konferencja Biskupia (skupiająca hierarchów obrządku łacińskiego) potępiła stanowczo kolejne użycie siły wobec pokojowych demonstrantów w Kijowie w nocy z 10 na 11 grudnia. W ogłoszonym 11 grudnia oświadczeniu episkopatu. Biskupi piszą „powstaje wrażenie, że przedstawiciele władz Ukrainy nie słyszą licznych wezwań do pokojowego rozwiązania istniejącego konfliktu, a ich działania prowadzą do wzrostu napięcia w społeczeństwie i mogą pociągnąć za sobą nieprzewidywalne skutki. W trosce o dobro naszego państwa i narodu ukraińskiego wzywamy do jak najszybszego rozpoczęcia rokowań między wszystkimi stronami w celu osiągnięcia porozumienia i kompromisu” – apelowali biskupi. Przypomnieli, że zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego „naród ma prawo mężnie, pokonując strach, przeciwstawić się próbom i prześladowaniom i bronić słusznej sprawy” (KKK 1808). „Ograniczanie praw człowieka, zwłaszcza prawa do swobodnego wyrażania swych przekonań, jest niedopuszczalne i haniebne. Nie tracimy nadziei, że proces pokojowy mimo wszystko rozpocznie się i o to modlimy się do Boga wraz ze wszystkimi naszymi wiernymi” – czytamy w oświadczeniu biskupów łacińskich Ukrainy.

„Kościół katolicki obrządku łacińskiego na Ukrainie solidaryzuje się z wszystkimi mieszkańcami kraju – powiedział 14 grudnia dla Kuriera arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki. – Nasi wierni są obywatelami Ukrainy i ogarniamy ich modlitwą, także pomocą i życzliwością”. W Kijowie otworzyliśmy nasze kościoły, placówki charytatywne dla manifestantów. Trzecia niedziela adwentu jest niedzielą laetare, radości i będzie też niedzielą modlitw, aby wydarzenia na Ukrainie przebiegły w pokoju. Także z pożytkiem dla dobra naszego społeczeństwa”.

15 grudnia „Dzień Godności” na Majdanie Niepodległości w Kijowie rozpoczęto od ekumenicznej modlitwy i błogosławieństwa hierarchów sześciu Kościołów chrześcijańskich Ukrainy. Z wezwaniem do modlitwy skierowanym do wszystkich katolików i ludzi dobrej woli zwrócił się również rzymskokatolicki arcybiskup kijowsko-żytomierski Piotr Malczuk. Powiedział, że zgodnie z nauką Kościoła katolickiego naród ma prawo odważnie przezwyciężając strach wystąpić przeciwko prześladowaniom i bronić sprawiedliwej sprawy. „Dziś, w trzecią niedzielę adwentu, wzywamy każdą wspólnotę parafialną aby modliła się za pokój i sprawiedliwość, a także niesprawiedliwie uwięzionych, a jutro 16 grudnia zachęcamy wszystkich do postu, jako naszego osobistego wyrzeczenia, które ma symbolizować solidarność z wszystkimi ludźmi, którym nie jest obojętny los naszego kraju” – powiedział arcybiskup Malczuk.

Przypominając w wystosowanym komunikacie błaganie z Psalmu 122 o pokój dla Jeruzalem biskupi łacińscy napisali, że dzisiaj te słowa można zastosować i odnieść do sytuacji, w jakiej znalazła się Ukraina. „Od 21 listopada trwa protest zapoczątkowany przez ludzi młodych, o których w każdym kraju mówi się, że są przyszłością narodu. Dołączyli do nich ich rodzice i dziadkowie, dołączyli ci, co pragną państwa opartego o sprawiedliwość, prawdę i uczciwość. W trosce o dobro naszego kraju oraz narodu ukraińskiego, wzywamy [by] niezwłocznie rozpocząć negocjacje wszystkich stron w celu osiągnięcia porozumienia i kompromisu. Zgodnie z nauczaniem Kościoła katolickiego naród ma prawo z odwagą, przezwyciężając strach, stawić czoło próbom i prześladowaniom oraz bronić słusznej sprawy. Ograniczenie praw człowieka, zwłaszcza prawa do wolnego wyrażania swoich przekonań, jest niedopuszczalne i haniebne. Nie tracimy nadziei, że proces pokojowy jednak się zacznie oraz błagamy o to Boga wraz ze wszystkimi naszymi wiernymi. Gdy oczy całego świata zwrócone są w stronę Kijowa, nie pozwólmy, aby zabrakło naszego spojrzenia oraz znaku poparcia i solidarności z protestującymi” – napisali biskupi.

Zwrócili się do wszystkich wiernych z apelem o nieustanny dar modlitwy. „Niech w tym dobrym dziele wspiera nas i chroni patron Ukrainy św. Michał Archanioł, któremu polecamy naszą wspólną teraźniejszość i przyszłość” – wezwali biskupi Kościoła łacińskiego na Ukrainie. Przywołali też słowa bł. Jana Pawła II: „Módlmy się, aby przeciwnicy podali sobie ręce”.

Konstanty Czawaga
Tekst ukazał się w nr 23–24 (195–196) za 20 grudnia 2013–16 stycznia 2014

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X