Konferencja liderów środowiska polskiego

Konferencja liderów środowiska polskiego

17 grudnia w hotelu „Sputnik” odbyła się konferencja liderów środowisk polskich Lwowskiego Okręgu Konsularnego podsumowująca miniony rok.

Przedstawiciele polskich organizacji z obwodów lwowskiego oraz iwanofrankiwskiego, prezesi towarzystw, dyrektorzy polskich szkół i reprezentanci polskojęzycznych mediów działających na terenie Lwowskiego Okręgu Konsularnego omawiali aktualne problemy z zakresu współpracy z Konsulatem Generalnym RP we Lwowie.

Na spotkanie przybyli konsulowie reprezentujący różne wydziały konsulatu. Konsul Marian Orlikowski zaapelował o przesyłanie kopii wniosków do konsulatu, które są wysyłane do stowarzyszeń i fundacji w Polsce. – Konsulat nie może finansować organizacji, ale może dofinansować konkretny projekt i określoną imprezę – powiedział konsul Marian Orlikowski.

O zasadach współpracy ze środowiskiem polskim w LOK opowiedział konsul Jacek Żur z Wydziału Współpracy z Polakami na Ukrainie. Przedstawił zebranym jak wypełniać różnego rodzaju ankiety (ankieta organizacji, szkoły, nauczyciela, zespołów), które pozwolą na ocenę rzeczywistego stanu polskiego środowiska w dużych i małych miejscowościach. Wszystkie ankiety można znaleźć na stronie konsulatu. Również zachęcił do przesyłania szczegółowych danych o swoich organizacjach dla wyodrębnienia najważniejszych potrzeb i sposobów ich rozwiązania. A także o podanie wydarzeń oraz imprez rocznicowych zaplanowanych na 2014 rok.

Konsulowie Wojciech Biliński i Wojciech Król przedstawili aktualną informację o stanie procedur dotyczących Karty Polaka, a konsulowie Jerzy Timofiejuk i Jan Ciećka mówili o problemach wizowych i kart MRG. Z sali padało wiele pytań dotyczących otrzymania Kart Polaka.

Następnie konsul Marian Orlikowski przedstawił problemy edukacji i szkolnictwa polskiego w Lwowskim Okręgu Konsularnym. Zaznaczył, że edukacja ma decydującą rolę w wychowywaniu przyszłego pokolenia Polaków na Ukrainie. Bez polskiego szkolnictwa nie będzie młodych kadr zasilających polskie organizacje.

Na spotkanie przybyli Longin Komołowski, prezes stowarzyszenia „Wspólnota Polska” i Marek Różycki, członek zarządu organizacji. Z sali padały pytania dotyczące składania projektów przez organizacje i otrzymania na czas dofinansowań. Przedstawiciele stowarzyszenia „Wspólnota Polska” wytłumaczyli to cięciem ogólnego budżetu przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. – Corocznie nasze stowarzyszenie składa wnioski na pełną kwotę. W tym roku to 52 mln zł., ale najważniejsze kierunki określa MSZ RP i my powinniśmy się dostosowywać do tego – zaznaczył prezes Longin Komołowski. Uczestników spotkania poinformowano, że od przyszłego roku szkolnictwo, projekty inwestycyjne i medialne będą dofinansowywane przez MSZ RP na okres dwóch lat.

Uczestnicy konferencji (Fot. Eugeniusz Sało)Poruszono kwestię finansowania Centrum Kultury Polskiej i Dialogu Europejskiego we Lwowie. Kwestie związane z dofinansowaniem obiektu w szerokim zakresie obejmuje Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”. – Trzeba potraktować priorytetowo Dom Polski we Lwowie, żeby uzyskać zgodę od innych organizacji na wydanie pieniędzy w tym celu – powiedział prezes Longin Komołowski.

Podsumował spotkanie konsul generalny RP we Lwowie Jarosław Drozd, który zaznaczył, że problemy współpracy z polskimi organizacjami, finansowaniem imprez, przekraczaniem granicy pozostaną nadal, wynikają one z prawa i przepisów, do przestrzegania których konsulat jest zobowiązany. Zmienia się system dofinansowań, zwiększa się ilość zadań co wymaga innego sposobu myślenia.

Na zakończenie pierwszej części zostały wręczone dyplomy konsula generalnego RP we Lwowie, z rąk ambasadora Jarosława Drozda odebrali je: Zofia Michniewicz, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej oddział w Jaworowie, Dominika Pasternicka, prezes Lwowskiego Klubu Stypendystów Fundacji SEMPER POLONIA, Marek Horbań, prezes Lwowskiego Klubu Sportowego „Pogoń Lwów”, Polska Sobotnia Szkoła im. Jana Pawła II przy Centrum Oświaty Pozaszkolnej w Samborze oraz redakcja dwutygodnika „Kurier Galicyjski”.

Po przerwie uczestnicy spotkania uczestniczyli w koncercie ku czci polskiego kompozytora, lwowianina, Mieczysława Sołtysa. Artyści orkiestry kameralnej „Wirtuozi Lwowa” wykonali fragmenty z oratorium „Śluby Jana Kazimierza” Sołtysa, a Zbigniew Chrzanowski z Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie przedstawił fragmenty obrazu scenicznego Stanisława Wyspiańskiego „Królowa Korony Polskiej” znanego też pod tytułem „Śluby Jana Kazimierza”.

Po koncercie odbyło się wspólne spotkanie opłatkowe.

 

Eugeniusz Sało
Tekst ukazał się w nr 23–24 (195–196) za 20 grudnia 2013–16 stycznia 2014

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X