Młodzież lwowska porządkuje Cmentarz Janowski Fot. Justyna Wiącek

Młodzież lwowska porządkuje Cmentarz Janowski

W połowie września odbyła się I edycja projektu ,,Pamiętamy o Kresach’’, realizowana przez Fundację Dziedzictwo Kresowe.

Uczniowie z lwowskich szkół z polskim językiem nauczania – nr 10 im. św. Marii Magdaleny oraz nr 24 im. Marii Konopnickiej – pod nadzorem zespołu konserwatorskiego uporządkowywali zapomniane groby na Cmentarzu Janowskim we Lwowie.

Cmentarz Janowski jest drugim pod względem wielkości zachowanym cmentarzem na terenie miasta po Łyczakowskim. Niestety, jego stare nagrobki niszczeją, a wiele z nich bezpowrotnie ginie. Potrzeby prac na nekropolii są ogromne i pomimo starań miejscowych Polaków, większość grobów pozostaje bez opieki.

Fundacja Dziedzictwo Kresowe z Warszawy od trzech lat prowadzi prace konserwatorskie na Cmentarzu Janowskim. W tym roku dzięki staraniom fundacji został zorganizowany obóz wolontariacki „Pamiętamy o Kresach”. W szkole nr 24 pracownik naukowy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Anna Kudzia opowiedziała o projektach konserwatorskich, jakie obecnie są realizowane na Ukrainie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Konserwator zabytków zapoznała również uczniów z zasadami, jakie należy przestrzegać przy porządkowaniu i zabezpieczaniu zabytków, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

Fundacja oprócz realizacji samych prac porządkowych postawiła sobie za cel uwrażliwienie młodzieży na potrzeby dbania o zabytki swojego miasta i kolejne dni obozu potwierdziły, że ten cel został osiągnięty. Młodzież z dużym zaangażowaniem i precyzją porządkowała kwatery Cmentarza Janowskiego, skrupulatnie spisując nazwiska osób pochowanych, informacje o autorach nagrobków oraz opisywała stan ich zachowania. Miejsce prac też wybrano nieprzypadkowo. Prof. Janusz Smaza z ASP w Warszawie zapoznał młodzież z etapami zabezpieczenia i konserwacji zabytków, procesem ich impregnacji oraz renowacji.

Dzięki wspólnemu wysiłkowi prawie 40-osobowej grupy młodzieży pod nadzorem zespołu konserwatorskiego w składzie Anny Kudzi, Natalii Więcek oraz Aleksandra Melnyczuka udało się uporządkować i zabezpieczyć ponad 50 polskich grobów, co dwukrotnie przekroczyło planowaną ilość. Wśród nich groby lwowskich księży, naukowców i lekarzy.

Dyrektorzy obydwu lwowskich szkół z polskim językiem nauczania, doceniając korzyści w rozwoju swoich uczniów, jakie niesie ze sobą wolontariat, postanowili wspólnie z Fundacją Dziedzictwo Kresowe podpisać list Intencyjny w sprawie podjęcia działań mających na celu powołanie we Lwowie Centrum Wolontariatu.

Zakończenie obozu odbyło się w szkole nr 10, gdzie podsumowano zrealizowane prace. Wolontariusze otrzymali imienne Certyfikaty Uczestnictwa. Organizatorzy przygotowali niespodziankę dla wolontariuszy – ogromny tort, który był zwieńczeniem udanej wspólnej pracy podczas obozu wolontarjckiego „Pamiętamy o Kresach” na Cmentarzu Janowskim.

– Z zadowoleniem mogę stwierdzić, że osiągnęliśmy główny cel, jaki postawiliśmy sobie przygotowując tegoroczny obóz, a mianowicie rozbudziliśmy u młodzieży wrażliwość na polską kulturę i chęć włączenia się do opieki nad zabytkami polskiego dziedzictwa we Lwowie – powiedział dla Kuriera Galicyjskiego prezes fundacji Dziedzictwo Kresowe Jan Sabadasz. – Ważne jest też to, że dzięki temu projektowi pokazujemy, że we Lwowie jest dużo młodych Polaków, którzy miłość do kultury ojczystej wynieśli z domów, a w szkołach są właściwie edukowani i wychowywani. Wyjątkowość lwowskiej młodzieży oraz jej zaangażowanie jest powodem do dumy dla rodziców, wychowawców oraz dyrektorów lwowskich szkół. Ten wspólnie spędzony tydzień był czasem na praktyczną lekcję historii Lwowa, ale też okazją do integracji młodzieży oraz wspólnego działania wokół idei wolontariatu, tak bardzo docenianego w Europie i świecie czynnika rozwoju młodego człowieka.

Projekt został dofinansowany przez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą „Polonika”.

Anna Gordijewska
Fot. Justyna Wiącek

Anna Gordijewska. Polka, urodzona we Lwowie. Absolwentka polskiej szkoły nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie. Ukończyła wydział dziennikarstwa w Lwowskiej Akademii Drukarstwa. W latach 1995-1997 Podyplomowe Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa na KUL. Prowadziła programy w polskim "Radiu Lwów". Nadawała korespondencje radiowe o tematyce lwowskiej i kresowej współpracując z rozgłośniami w Polsce i za granicą. Od 2013 roku redaktor - prasa, radio, TV - w Kurierze Galicyjskim, reżyser filmów dokumentalnych "Studio Lwów" Kuriera Galicyjskiego. Od września 2019 roku pracuje w programie dla TVP Polonia "Studio Lwów". Otrzymała nagrody: Odznaka "Zasłużony dla Kultury Polskiej", 2007 r ., Złoty Krzyż Zasługi, 2018 r.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X