Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Wielcy Twórcy” fot. Ihor Rewaga

Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Wielcy Twórcy”

We Lwowie w dniach 7 – 12 września odbywał się Międzynarodowy Festiwal Muzyczny „Wielcy Twórcy”. Patronem wydarzenia jest znakomity polski kompozytor Roman Palester, którego w połowie lat czterdziestych ubiegłego wieku uważano za jednego z najwybitniejszych polskich kompozytorów. Zakończenie wydarzenia zaplanowane jest w Kropywnyckim za miesiąc, 15 października.  

Festiwal rozpoczął się od sympozjum pt. „Roman Palester. Życie i twórczość”, a także  mistrzowskich warsztatów dla flecistów i wiolonczelistów ze Specjalistycznego Liceum Muzycznego oraz Lwowskiej Narodowej Akademii Muzycznej.

We Lwowskiej Filharmonii Narodowej odbyło sie pięć koncertów podczas których po raz pierwszy na Ukrainie zabrzmiały utwory Romana Palestra, któremu poświęcony został Festiwal.

fot. Ihor Rewaga

Roman Palester urodził się w Śniatyniu w 1907 roku. Dzieciństwo spędził w Turce. W wieku siedmiu lat rozpoczął naukę gry na fortepianie. Mieszkał w Zakopanem, a od 1921 roku przebywał we Lwowie. Uczył się w VIII Gimnazjum im. króla Kazimierza Wielkiego. W Konserwatorium Polskiego Towarzystwa Muzycznego kształcił się w zakresie gry na fortepianie oraz teorii muzyki u znakomitych nauczycieli Marii Sołtysowej, Adama Sołtysa, Franciszka Neuhausera i Stanisława Niewiadomskiego. We Lwowie rozpoczyna swoje pierwsze próby kompozytorskie. Przed wybuchem II wojny światowej Roman Palester osiąga wiele sukcesów kompozytorskich. Na Wystawie Światowej w Paryżu w 1937 roku balet Pieśń o ziemi otrzymał Złoty Medal. Rok później po premierowym wykonaniu w Warszawie Pieśń o ziemi zabrzmiała także we Lwowie. W latach 30. XX w. kompozytor komponuje wiele muzyki filmowej, współpracuje z teatrem i radiem.

Po II Wojnie Światowej Roman Palester wyemigrował na Zachód. W PRL do lat siedemdziesiątych wykonanie utworów kompozytora było zakazane. Ówczesne władze nie akceptowały też jego pracy w Radiu Wolna Europa i redakcji Kultura Paryska. Twórca nigdy nie wrócił do miejsc swojego dzieciństwa i młodości. Zmarł w 1989 roku w Paryżu.

Podczas koncertów Festiwalu „Wielcy Twórcy” zostały wykonane utwory polskich i ukraińskich kompozytorów: Fryderyka Chopina, Karola Szymanowskiego, Borysa Latoszyńskiego, Stanisława Ludkiewicza, a także Myrosława Skoryka i Jewhena Stankowycza. Wśród wykonawców festiwalu byli, a także wystąpią znakomici ukraińscy i polscy muzycy – flecistka Maria Peradzyńska, pianiści Andrzej Wierciński, Sławomir Wilk oraz Wojciech Kubica, wiolonczelista Tomasz Strahl, skrzypek Nazar Pyłatiuk, dyrygenci Wołodymyr Sywochyp, Ihor Pyłatiuk i Serhij Horowec. Orkiestra Symfoniczna Lwowskiej Filharmonii Narodowej, Lwowska kameralna Orkiestra „Akademia”.

W związku z tym, że za życia Romana Palestra nazwano go następcą Karola Szymanowskiego, jego utwory zabrzmią również w Kropywnyckim, gdzie odbędzie zakończenie Festiwalu.

Organizatorami Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Wielcy Twórcy są: Stowarzyszenie Pierwszorzędnych Inicjatyw oraz Lwowska Filharmonia Narodowa im. Myrosława Skoryka we Lwowie. Partnerem wydarzenia jest m.in. Konsulat Generalny RP we Lwowie.

Anna Gordijewska

Anna Gordijewska. Polka, urodzona we Lwowie. Absolwentka polskiej szkoły nr 10 im. św. Marii Magdaleny we Lwowie. Ukończyła wydział dziennikarstwa w Lwowskiej Akademii Drukarstwa. W latach 1995-1997 Podyplomowe Studium Komunikowania Społecznego i Dziennikarstwa na KUL. Prowadziła programy w polskim "Radiu Lwów". Nadawała korespondencje radiowe o tematyce lwowskiej i kresowej współpracując z rozgłośniami w Polsce i za granicą. Od 2013 roku redaktor - prasa, radio, TV - w Kurierze Galicyjskim, reżyser filmów dokumentalnych "Studio Lwów" Kuriera Galicyjskiego. Od września 2019 roku pracuje w programie dla TVP Polonia "Studio Lwów". Otrzymała nagrody: Odznaka "Zasłużony dla Kultury Polskiej", 2007 r ., Złoty Krzyż Zasługi, 2018 r.

X