Międzynarodowa konferencja przyrodnicza na Lubelszczyźnie

W dniach 11–12 maja w lubelskim Centrum Szkolenia i Rekreacji „Energetyk” w Krasnobrodzie z okazji 25. rocznicy Szczebrzeszyńskiego i Południoworoztoczańskiego Parków Krajobrazowych odbyła się naukowa konferencja „Funkcje przyrodnicze i społeczne parków krajobrazowych oraz formy organizacji i zarządzania”.

W skład Komitetu Naukowego konferencji weszli: prof. dr hab. Bogusław Sawicki (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie), dr Jurij Zinko (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki), dr Marlena Prochorowicz (Uniwersytet Zachodniopomorski, Szczecin), dr Jarosław Herbert (Uniwersytet Rzeszowski). W konferencji wzięło udział 68 osób.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: marszałek województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski oraz prof. dr hab. Zygmunt Litwińczuk – rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Celem spotkania było przedstawienie walorów krajobrazowych, przyrodniczych i kulturowych parków krajobrazowych Roztocza polskiego i ukraińskiego, prezentacja regionalnych parków Ukrainy oraz problemy ich funkcjonowania, a także ukazanie potencjału parków krajobrazowych, jako czynnika rozwoju gospodarki turystycznej, również tej w aspekcie międzynarodowym.

Konferencja składała się z dwóch części: sesji referatowej w dniu 11 maja oraz sesji terenowych. Po zabraniu głosów uczestnicy udali się na spływ kajakowy po Wieprzu na odcinku Hutki-Bondyrz i mieli okazje poznać „z wody” roślinność i faunę przybrzeżną, a także roztoczańskie krajobrazy. Druga grupa podziwiała fragmenty buczyn karpackich z dużym udziałem jodły i minimalną ingerencją człowieka, a także głębokie jary po ścieżce „Wokół Krasnobrodu”.

W ostatni dzień odbył się wyjazd do Zamościa, gdzie uczestnicy zwiedzili nie tylko Stare Miasto, ale również mieli okazję poznać jeden z najpiękniejszych parków miejskich w Polsce. Następnie, udali się do Szczebrzeszyńskiego Parku Krajobrazowego, sanktuarium św. Antoniego Padewskiego w Radecznicy i do pomnikowej lipy w Szperówce.

Z okazji konferencji został wydany album „Krajobrazy Roztocza” w wersji polsko-ukraińskiej.

Krzysztof Wojciechowski
Tekst ukazał się w nr 12 (280) 30 czerwca – 13 lipca 2017

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X