Meldunek? – Obowiązkowo!

Meldunek? – Obowiązkowo!

Rada Najwyższa zobowiązała obywateli Ukrainy rejestrować miejsce swego pobytu. Została przyjęta nowelizacja ustawy co do rejestracji miejsca zamieszkania i pobytu osób fizycznych na Ukrainie.

 

Jak informuje ЛІГАБізнесІнформ, autorem projektu nowelizacji nr 9289, wnoszącej zmiany do ustawy „O wolności przemieszczania i wolnym wyborze miejsca zamieszkania na Ukrainie” jest deputowany Partii Regionów Wołodymyr Olijnyk. Za przyjęcie projektu przegłosowało 250 deputowanych (przy min 226 głosach).

Na Ukrainie wprowadza się rejestrację miejsca zamieszkania i przebywania osób fizycznych. Do osób, które obowiązkowo muszą podać dane o miejscu swego pobytu odniesiono: osoby, przebywające ponad miesiąc poza miejscem zameldowania, osoby z wyrokiem sądowym dotyczącym odpowiedzialności majątkowej, osoby na służbie wojskowej i osoby, uczestniczące w procesach sądowych.

Za rejestrację uważa się wskazanie adresu zamieszkania lub pobytu, adresu specjalizowanej jednostki socjalnej, socjalnej służby lub ochrony socjalnej, jednostki wojskowej w dokumentach rejestrujących pobyt osób. Ustawa przewiduje rejestrację noworodków przez ich rodziców w ciągu miesiąca od narodzenia.

Obywatele Ukrainy lub obywatele innych państw i osoby bez obywatelstwa stale lub czasowo przebywający na Ukrainie mają obowiązek w ciągu dziesięciu dni zarejestrować swój pobyt, wskazując adres zamieszkania. Rejestrację obywateli Ukrainy poza granicami kraju prowadzą placówki dyplomatyczne w trybie określonym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

W przypadku zmiany adresu obywatel lub jego pełnomocnik jest zobowiązany w ciągu dziesięciu dni poinformować o tym organ rejestracji.

korrespondent.net

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X