Matka Boża Chełmska łączy narody

14-15 grudnia w Chełmie i Lublinie odbyła się konferencja naukowa „Sacrum łączące narody. Chełm i Ziemia Chełmska w przestrzeni duchowej pogranicza polsko-ukraińskiego w ciągu wieków”.

Okazją do zwołania jej była przypadająca w tym roku 250. rocznica pierwszej koronacji obrazu Matki Bożej Chełmskiej.

– Pogranicze daje nam wiele do myślenia, bo mamy dużo wspólnych modlitw, pieśni, a ludzie chodzący do kościoła czy do cerkwi modlą się do tej samej Matki Bożej, bo Ona jest nasza – powiedział biskup senior charkowsko-zaporoski Marian Buczek, który przewodniczył mszy św. w Bazylice Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Chełmie dla uczestników konferencji. Do naukowców z Polski, Ukrainy i Rosji, którzy obradowali w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie i na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, skierował list gratulacyjny prezydent RP Andrzej Duda. „Na styku duchowej tradycji łacińskiej i prawosławnej wytworzyła się szczególna wartość, która przyczyniła się do ukształtowania fenomenu Rzeczypospolitej Wielu Narodów i do dzisiaj wpływa na świadomość mieszkańców tej części Europy. Tą wartością jest pogranicze kultur i religii, sprzyjające spotkaniu, wzajemnej ciekawości, dialogowi. Choć efektem tego sąsiedztwa bywały również podziały i konflikty, to przecież często bardzo istotne okazywało się także poczucie łączności i wspólnoty losu” – napisał szef państwa polskiego.

Współorganizatorami konferencji były Centrum UCRAINICUM KUL, Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana”, Konsulat Generalny Ukrainy w Lublinie i Instytut Neofilologii Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie.

Pomysłodawca konferencji dyrektor Ośrodka Badań Wschodnioeuropejskich – Centrum UCRAINICUM KUL prof. dr hab. Włodzimierz Osadczy powiedział:

– Jest to nasz wkład, środowisk naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przede wszystkim Centrum Ucrainicum, a też innych podmiotów, którym zależy na promocji wartości chrześcijańskiej, na promocji wartości, które łączą ludzi, nie dzielą. Cieszymy się z obecności ks. biskupa Mariana Buczka z Ukrainy, który reprezentował Konferencję Episkopatu Ukrainy na naszym zebraniu, który przewodniczył liturgii mszy św. Też się cieszymy z racji na to, że specjalne posłanie do uczestników konferencji skierował Pan Prezydent RP Andrzej Duda, który bardzo pięknie podkreślił w swoim słowie tradycje łączności chrześcijan na pograniczu, obecności tych dwóch płuc chrześcijaństwa. Pan Prezydent zacytował Ojca Świętego Jana Pawła II, który podkreślał iż tożsamość pogranicza jest kształtowana przez tradycję chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu. I to jest ważne też w kontekście różnych projektów polsko-ukraińskich, a też formowania tej szerszej geopolitycznej współpracy między Polską a Ukrainą, która jak wiemy, jest tak ważna. I chociażby odbywająca się w tym dniu wizyta Pana Prezydenta RP na Ukrainę jest tego dowodem. Cieszymy się też, że nie jest to inicjatywa wyłącznie polskiej strony. Natomiast była szeroko reprezentowana strona ukraińska poprzez ośrodki religijne jak i naukowe. Również rosyjski prawosławny teolog prof. Andrzej Melkow z Moskwy mówił o tych wydarzeniach z perspektywy Moskwy. Jest zderzenie różnych poglądów. Konstruktywna dyskusja zbliża kraje i narody, i przybliża nam to, co łączy, a nie to co dzieli, pokazuje wielką spuściznę, której zarówno jako Polacy i Ukraińcy, i też Rosjanie jesteśmy dziedzicami. Musimy zdawać sobie z tego sprawę i też szczególnie podkreślać tę rolę Matki Boskiej Chełmskiej jako patronki wszystkich ludów i tych wiernych różnych konfesji, którzy w ciągu wieków przychodzili do Niej ze swoimi potrzebami, prosili opieki – podkreślił Włodzimierz Osadczy.

W konferencji uczestniczył konsul generalny Ukrainy w Lublinie Wasyl Pawluk.

Konstanty Czawaga

{gallery}gallery/2015/mbc{/gallery}

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X