Matka Boża Bohorodczańsko-Korbielowska

Matka Boża Bohorodczańsko-Korbielowska

Na krańcu południa Polski, na zboczach masywu góry Pilsko (1557 m n.p.m.) w Beskidzie Wysokim (Żywieckim) leży miejscowość Korbielów.

Korbielowska parafia pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Królowej Aniołów liczy ok.1200 mieszkańców i należy do diecezji bielsko-żywieckiej. Została erygowana 7 października 1993 roku. Przy kościele znajduje się dom klasztorny ojców Dominikanów, którzy opiekują się parafią i sanktuarium.

W głównym ołtarzu kościoła został umieszczony obraz Najświętszej Maryi Panny z Dzieciątkiem na ręku. Pierwotnie był on wystawiony w dominikańskim kościele w Bohorodczanach (diecezja lwowska na Ukrainie). Drewniany klasztor i kościół w Bohorodczanach ufundowała dla Dominikanów Konstancja Potocka. Parafię ustanowiono w 1691 roku, z tego też roku pochodzi pierwsza wzmianka o obrazie. Według Sadoka Barącza i Konstantego M. Żukiewicza, autorów opracowań o sanktuariach Maryjnych, już w tym pierwotnym kościele był obecny, zachowany do dziś, „Obraz Maryi, na płótnie malowany w pół osobie, z Dzieciątkiem na lewej ręce, w prawej z berłem i z koronami na głowach, długości 1 metr i 10 centim., szerokości pół metra i 26 centim., [i] słynął wielkimi łaskami”.

Mimo całkowitego zniszczenia tamtejszej świątyni na skutek walk na froncie I wojny światowej, obraz cudownie ocalał. Ten fakt miał zresztą pomóc w ukoronowaniu Jej wizerunku papieskimi koronami w rocznicę 250-lecia obecności Maryi Panny w Bohorodczanach. Rozpoczęto przygotowania do koronacji w 1941 roku, ale czynione starania udaremniła II wojna światowa. Zmuszeni do wyjazdu w 1944 roku Dominikanie, aby zapewnić obrazowi bezpieczeństwo, zdeponowali go w klasztorze dominikańskim w Jarosławiu. Dopiero stamtąd, w 1974 roku, obraz trafił do Korbielowa. W opracowaniach historycznych czytamy, że: „od 2 sierpnia 1974 roku obraz znajduje się w Korbielowie k. Żywca, w parafii, w której pracują Dominikanie; umieszczony został, tak jak w Bohorodczanach, w ołtarzu głównym. Tu cieszy się wielką czcią miejscowych górali”.

Historyczne losy i droga jaką przebył wizerunek MB połączyły ze sobą dwie górskie krainy: ukraińskie Przykarpacie i polski Beskid Żywiecki. Może użyte w tytule określenie stanie się Jej nową nazwą zrodzoną z chrześcijańskiej idei partnerstwa.

Poprzez wieki w sercach mieszkańców gruntowała się coraz bardziej wdzięczność płynąca z przekonania, że Matka Boża mocno wspiera i dobrze prowadzi przez życie tych, którzy się przed Jej obrazem modlą.

Modlitwa górali
do Matki Bożej Korbielowskiej
Matko Bosko Korbielowsko
Tyś Gażdziną na tej ziomi
Piykne wiyrchy patrzą na nos
Ty sie ciesys razom z niomi
Rozne łowiecki mo tu Twoje stado
Jedna Cie uciesy inno boleś zado
Musis wyposuchać i prośbow
i smutkow
Ło miłoś, ło zdrowie i ło wiocy dudkow.
Pytomy Cie nasa Ukochano Matko
Poziyroj co dziyj na to Twoje stadko
I nauc nasyk braci góroli
Coby ni mieli sercow ze skoli.

źródło: www.korbielów.dominikanie.pl

Z inicjatywy oleskiego samorządu powiatowego, który jest powiatem partnerskim dla rejonu Bohorodczany, a także przy nieocenionym wsparciu Dominikanów i wiernych parafii korbielowskiej oraz innych dobrodziejów i darczyńców podjęto ideę ufundowania wykonania wiernej kopii cudownego obrazu Matki Bożej Korbielowskiej i symbolicznego przekazania dla parafian w Bohoroczanach na Ukrainie, aby oni znów mogli czcić Maryję w jej huculskim wizerunku. Prace zlecono Pracowni Divina Beata Domagała z Olesna.

Kopia wizerunku Matki Bożej Korbielowskiej została przygotowana w oparciu o oryginalny, pierwotny obraz, jako ikona pisana ręcznie, na zagruntowanej desce z olchy z wklejonym płótnem bawełnianym i gruntem z kredy szampańskiej i kleju króliczego. Ikona została napisana tradycyjną, stosowaną od wieków techniką tempery jajowej z zastosowaniem pigmentów (sproszkowanych barwników). Zachowana jest wielkość pierwotnego obrazu, a deska ma wymiary 76 x 110 cm i grubość 3 cm. Z tyłu deski, ze względu na jej wielkość, zastosowane są wzmacniające poziome szpongi o szerokości 4 cm (2 sztuki). Na nimbach (aureolach) i koronach Matki Bożej i Dzieciątka położone jest złoto płatkowe 24 k. Dodatkowo złoto na koronach i brzegu nimbów zostało ozdobione za pomocą puncowania, czyli wyciskania na nim wzorów. Całość jest zabezpieczona ochronną warstwą szelaku (odmiana lakieru). Ikona została „napisana” zgodnie z kanonem wielowiekowej tradycji i z zastosowaniem historycznych receptur i materiałów. Deska przed rozpoczęciem pracy została poświęcona, a pracy towarzyszyła modlitwa i wyciszenie.

4 września 2016 r. kopia obrazu MB Bohorodczańsko-Korbielowskiej wystawiona została w kościele pw. Bożego Ciała w Oleśnie. Tydzień później, na uroczystej mszy w Korbielowie, nastąpiło wymagane prawem kanonicznym „dotkniecie” kopii do oryginału, a 25 września 2016 r. ikona zostanie przekazana i uroczyście poświęcona na mszy w parafii greckokatolickiej pw. Jana Chrzciciela w Bohorodczanach przez metropolitę kijowskiego arcybiskupa kijowsko-halickiego Światosława Szewczuka.

Norbert Hober
Tekst ukazał się w nr 18 (262) 30 września – 13 października 2016

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X