Mariusz Olbromski o Janie Pawle II Mariusz Olbromski, fot. Krzysztof Szymański / Kurier Galicyjski

Mariusz Olbromski o Janie Pawle II

19 kwietnia w siedzibie Polskiego Teatru Ludowego we Lwowie odbyła się prezentacja książki Mariusza Olbromskiego „Dwa skrzydła nadziei”, w której w sposób poetycki autor daje świadectwo pielgrzymek św. Jana Pawła II na tereny archidiecezji lwowsko-lubaczowskiej: do Lubaczowa w 1991 roku i do Lwowa w 2001 roku.

Jak napisał w przedmowie do tego wydania prof. Zenon Błądek: „W tej poetyckiej opowieści wierni z Lubaczowa i ze Lwowa mogą spotkać się z tym, co stało się ich udziałem w 1991 roku w Lubaczowie i w 2001 roku we Lwowie i co było darem Opatrzności Bożej dla tak bardzo doświadczonego Kościoła”.

Spotkanie z Mariuszem Olbromskim w sali Domu Nauczyciela zaszczycił swoją obecnością abp Mieczysław Mokrzycki i konsul Marian Orlikowski. Autor znany jest dobrze czytelnikom Kuriera Galicyjskiego, bo jego poezja często gości na naszych łamach. Autor postanowił przedstawić czytelnikowi swoje dwa poematy „Rozważania lubaczowskie” i „Poemat jednej nocy”, w których przez pryzmat własnych przeżyć w piękny poetycki sposób opisał wrażenia z wizyt Ojca Świętego, których był świadkiem i angażował się w ich organizację.

Zebranych powitał reżyser Zbigniew Chrzanowski, zapoznał z dorobkiem Mariusza Olbromskiego i przekazał mu słowo. Autor książki przedstawił zebranym powód powstania tych dwóch poematów:

– W książce przedstawiłem refleksje wiernego diecezji lwowskiej, bo urodziłem się w Lubaczowie i czuję się z tą diecezją w sposób szczególny związany przez całe moje życie, życie moich rodziców i przodków – podkreślił Mariusz Olbromski. – Z tą archidiecezją czuję się też związany przez swoją działalność, bo w latach 80. powstał w Lubaczowie Klub Inteligencji Katolickiej, który w tamtych trudnych czasach działał na rzecz diecezji lwowskiej, organizował spotkania, prelekcje historyczne i kulturalne. Jako dyrektor wojewódzkiego Wydziału Kultury w Przemyślu organizowałem wizytę Ojca Świętego w Lubaczowie, a lubaczowski KIK tworzył komitet organizacyjny tej wizyty. Wówczas wielu pielgrzymów ze Lwowa przybyło na spotkanie z papieżem. Dla wszystkich nas było to wielkie, radosne, cudowne przeżycie.

Ta książka jest poetyckim wotum wdzięczności Janowi Pawłowi II za dar nawiedzenie archidiecezji lwowskiej. „Dwa skrzydła nadziei” – tak symbolicznie nazwałem te dwie pielgrzymki Ojca Świętego do miejsc dobrze mu znanych chociażby przez postacie ks. abp Eugeniusza Baziaka i kardynała Mariana Jaworskiego. „Dwa skrzydła” to są skrzydła, które unoszą nas ku Bogu dzięki Ojcu Świętemu, dzięki jego miłości.

„Poemat jednej nocy” powstał faktycznie w czasie jednej nocy po mojej pielgrzymce do Lwowa na spotkanie z papieżem – kontynuował Mariusz Olbromski. – Jeszcze za życie Jana Pawła II przesłałem go do Watykanu i doczekałem się osobistego podziękowania od Ojca Świętego za te strofy. Nic piękniejszego mnie, autora, poetę, nie mogło spotkać. „Rozważanie Lubaczowskie” – to jest poemat, który powstał przed rokiem na podstawie refleksji sprzed ponad 20 lat, które minęły od spotkania z papieżem w Lubaczowie.

Mariusz Olbromski podkreślił, że włączył do książki w części drugiej cykl poezji pod wspólnym tytułem „Witraże”, a poświęcone są one wierszom, które powstawały podczas wędrówek po Lwowie, Podolu, Wołyniu, po Dniestrze. Książka jest bogato ilustrowana w zdjęcia archiwalne z diecezji lubaczowskiej, przemyskiej, osobiste zdjęcia autora i zdjęcie innych fotografików, najtrafniej ilustrujące poszczególne wiersze. Na zakończenie autor wyraził podziękowania wszystkim, którzy przyczynili się do powstania tego wspaniałego wydania, a w szczególności Krystynie Grzegockiej, która opracowała wydanie od strony graficznej i zaprojektowała okładkę książki.

Lwowska prezentacja książki „Dwa skrzydła nadziei” nie jest jej pierwszą. Autor prezentował ją już na wielu spotkaniach w Polsce, w tym ostatnio na Targach Książki w Arkadach Kubickiego w Warszawie, czy za granicą – w Paryżu.

Jako jedyny element dekoracyjny na scenie umieszczony był plakat sztuki Karola Wojtyły „Przed sklepem jubilera”, którą Polski Teatr Ludowy przedstawił w przededniu wizyty Jana Pawła II w Lubaczowie. Jest to plakat szczególny, bo papież złożył ma nim swój podpis. Wypowiedź Mariusza Olbromskiego była ilustrowana fragmentami jego poezji w wykonaniu Zbigniewa Chrzanowskiego i Jadwigi Pechaty.

Na zakończenie spotkanie w imieniu zebranych autorowi podziękował abp Mieczysław Mokrzycki, który podkreślił: „Jestem wdzięczny panu Mariuszowi Olbromskiemu za to, że zechciał przekazać nam swoje refleksje w formie poezji z wizyt Ojca Świętego w Lubaczowie i we Lwowie. Wiele ukazało się już książek o tych wydarzeniach. Ta jednak przedstawia swoje osobiste wrażenie i odczucia wyłożone w pięknej poetyckiej formie. Im więcej powstaje takich książek, tym więcej powstaje takich dokumentów, które podkreślają i utrwalają życie i działalność Ojca Świętego. Jesteśmy bardzo wdzięczni autorowi za wzbogacenie w taki sposób nie tylko historii jednego i drugiego kraju, ale przede wszystkim historii Kościoła, historii archidiecezji lwowskiej. Ta książka jest wspaniałym źródłem dla następnych pokoleń i powinna wzbogacić nasze biblioteki, bo przekazuje prawdę rzeczywistą” – zaznaczył abp Mieczysław Mokrzycki.

Krzysztof Szymański
Tekst ukazał się w nr 8 (228) za 30 kwietnia – 14 maja 2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X