Maria Konopnicka dzieciom i młodzieży

Maria Konopnicka dzieciom i młodzieży

Liceum nr 24 im. Marii Konopnickiej we Lwowie
Fundacja Dziedzictwo Kresowe

ogłaszają

XXVIII konkurs Maria Konopnicka dzieciom i młodzieży

Celem Konkursu jest rozbudzanie, podtrzymywanie i rozwój zainteresowań młodzieży polskiego pochodzenia mieszkających poza granicami Polski, polską poezją, literaturą, kulturą, sztuką i tradycją.
Celami szczegółowymi są:
• Popularyzowanie wiedzy na temat twórczości Marii Konopnickiej.
• Pogłębianie wiedzy na temat polskiej kultury i jej twórców związanych z Kresami.
• Propagowanie piękna polskiej literatury.
• Promocja oraz wspieranie młodych talentów.
Zapraszamy do udziału osoby, szczególnie zainteresowana tematyką konkursu w przedziale wiekowym od 6 do 18 lat. Konkurs odbywa się w 3 kategoriach: recytacja, poezja śpiewana oraz konkurs plastyczny.
• Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie formularza Zgłoszenia  w terminie do 18 grudnia 2022 roku.
• Uczestnik konkursu w kategorii „Recytacja” oraz „Poezja Śpiewana” zobowiązany jest do przygotowania w formacie mp4 nagrania recytacji lub interpretacji muzycznej jednego utworu M. Konopnickiej lub jego fragmentu (czas do 5 min.) i przesłanie pliku w terminie do 18 grudnia 2021 roku zgodnie z instrukcją .
• Uczestnik konkursu w kategorii „Plastyka” powinien wypełnić formularz Zgłoszenia nie załączając żadnego pliku, a pracę konkursową – własną ilustrację do wybranego utworu M. Konopnickiej (technika – dowolna, format A-3) dostarczyć do siedziby Liceum nr 24 im. Marii Konopnickiej w terminie do 18 grudnia 2022 roku. Pracę należy podpisać na odwrocie, podając jej tytuł oraz imię, nazwisko i wiek ucznia, a także szkołę.
Konkurs odbywa się pod patronatem honorowym Konsulatu Generalnego RP we Lwowie oraz patronatem medialnym Polskiej Agencji Prasowej.

Więcej informacji na  kresowe.pl

X