Młodzież i jej dylematy na początku XXI w. Dr Sławomir Solecki (Fot PWSW w Przemyślu)

Młodzież i jej dylematy na początku XXI w.

Jednym z głównych problemów początku XXI wieku w Europie jest sytuacja młodzieży. Pokolenie młodych osób staje przed szeregiem problemów związanych z wejściem na rynek pracy, zakładaniem rodziny, emigracją czy partycypacją w życiu publicznym. Z jednej strony młodzież jest zagrożona marginalizacją i wykluczaniem, gdyż stoi na peryferyjnych pozycjach w społecznej strukturze. Z drugiej strony ulokowanie młodzieży na peryferiach z dala od metropolii np. na pograniczu sprawia, że wchodzenie w dorosłość napotyka na poważne blokady.

Dzisiaj istotna jest diagnoza tych problemów i analiza pojawiających się nań reakcji. Być może te strategie nie tyle będą pasywne co aktywne i dzięki temu może dojść do znacznych przeobrażeń w sferze kulturowej. Młodzież może przyczynić się jak mawiał Karl Mannheim do odnowy społeczeństwa, do jego rewitalizacji. Na obszarach peryferyjnych i nie tylko młoda generacja może stanowić czynnik zmian i być zaczynem nowych zjawisk i procesów. Dzięki nim młodzież nie tyle będzie burzycielem i taranem dotychczasowego ładu a stanie się czynnikiem jego modernizacji. Wiedza na temat młodzieży pozwoli też na diagnozę tego co aktualnie dzieje się ze społeczeństwem gdyż młodzież jest czułym barometrem i wskaźnikiem napięć i konfliktów jakie się pojawiają w wyniku szybkich i gwałtownych zmian w krajach Europy Środkowej i Wschodniej.

Te istotne tematy wymagają naukowej dyskusji, gdyż zaniechanie jej może wiązać się z poważnymi konsekwencjami w przyszłości. Istotnym, oprócz wskazanych zagadnień, tematem do dyskusji jest również opracowanie wspólnych, międzynarodowych standardów metodologicznych związanych z badaniem młodzieży w Europie Środkowej i Wschodniej.

Dyskutowali o tym uczestnicy międzynarodowej konferencji naukowej „CZY STRACONE POKOLENIE? MŁODZIEŻ I JEJ DYLEMATY NA POCZĄTKU XXI w.”, która obyła się w PWSW w Przemyślu w dniach 20-21 maja 2014 r.

– Instytut Socjologii w PWSW w Przemyślu zainicjował wspólne badania i konferencje poświęcone problematyce młodzieży na polsko-ukraińskim pograniczu. Pracownicy naukowo-dydaktyczni z PWSW w Przemyślu prowadzą je wspólnie z naukowcami z Ukrainy od kilku już lat – poinformował dr Sławomir Solecki, dyrektor Instytutu Socjologii PWSW w Przemyślu.

W międzynarodowej konferencji naukowej wzięli udział naukowcy z Ukrainy i Polski.

Adam Kulczycki
Tekst ukazał się w nr 11 (207) za 17-30 czerwca 2014

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X