Lwowska „Burza” w Krakowie

Od 22 lipca w Muzeum Armii Krajowej w Krakowie można oglądać wystawę „Burza we Lwowie”. Otwarcie odbyło się dokładnie w 70. rocznicę tego wydarzenia.

W ramach Akcji „Burza” doszło w 1944 r. do wyzwalania przez Armię Krajową polskich miast spod okupacji hitlerowskiej. Należy pamiętać, że rozpoczęło się to jeszcze zanim  wkroczyła Armia Czerwona. Tak było chociażby w lipcu 1944 r. w Wilnie (Operacja „Ostra Brama”) i we Lwowie. Wkrótce jednak los zwycięzców, czyli Armii Krajowej, stał się losem pokonanych przez Armię Czerwoną.

Krakowska wystawa jest dość skromna i ma charakter bardziej informacyjny niż ekspozycyjny. Składa się na nią 12 tablic (niektóre zagadnienia zajmują więcej niż jedną tablicę) zawierających fotografie i krótkie opisy: „Lwów i Małopolska Wschodnia w okresie międzywojennym”; „Konspiracja pod okupacją sowiecką”; „Konspiracja pod okupacją niemiecką”; „AK wobec zbrodni ukraińskich nacjonalistów”; „Oficerowie i żołnierze lwowskiej konspiracji; „«Burza» w okręgu Tarnopol i Stanisławów; „Akcja «Burza» we Lwowie; „Walki o Lwów”; „Po «Burzy»”.

Zabrakło niestety, bardzo pożądanej, szczegółowej mapy miasta Lwowa z rozmieszczeniem miejsc walk, kwater Armii Krajowej, konspiracyjnych drukarni. Nie ma także informacji o nielicznych, pozostałych żołnierzach Armii Krajowej w powojennym Lwowie.

Wśród eksponatów znalazło się zrekonstruowane umundurowanie żołnierza Lwowskiego Okręgu AK, a także odznaki i odznaczenia walczących w 1944 r. we Lwowie Adama Baczyńskiego pseud. „Maur” i Jana Sury pseud. „Szczepcio”. Do najciekawszych, choć niezbyt licznych, materiałów należą egzemplarze lwowskiej prasy konspiracyjnej. Wśród nich można odnaleźć numery: „Słowa Polskiego”, „Biuletynu Informacyjnego Ziemi Czerwieńskiej”, „Kobiety w Walce”.

W jednym z wymienionych niezależnych tytułów tak ujęto w maju 1944 r. sytuację polityczną na ziemiach Polski: „W chwili obecnej, gdy coraz bardziej zdecydowanie zbliża się moment zakończenia toczącej się wojny, a wraz z nim odzyskanie niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, czynniki komunistyczne usiłują za wszelką cenę wzmocnić swoją destrukcyjną działalność”.

Na wystawę można się  wybrać aby odświeżyć znane informacje na temat Akcji „Burza” we Lwowie. Niestety nie wydrukowano żadnych ulotek informacyjnych, więc przekaz na temat tych wydarzeń raczej nie wyjdzie poza mury muzeum.

„Burza we Lwowie” stanowi część ekspozycji czasowej Muzeum, na którą składają się także wystawy poświęcone przypadającym w tym roku okrągłym rocznicom: „100-lecie Czynu Legionowego” (wystawa z wątkami lwowskimi) oraz „Dni Powstania” (poświęcona Powstaniu Warszawskiemu).

Wystawa „Burza we Lwowie” otwarta jest od 20 lipca do 21 września 2014 r.
MUZEUM ARMII KRAJOWEJ
im. Generała Emila Fieldorfa-Nila
Kraków, ul. Wita Stwosza 12
czynne od wtorku do niedzieli g. 11-18 (w niedziele wstęp wolny)

Michał Piekarski
Tekst ukazał się w nr 14-15 (210-211) za 19-28 sierpnia 2014

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X