Lwów i Przemyśl otwarte dla świata! fot. z archiwum LART i LOT w Przemyślu

Lwów i Przemyśl otwarte dla świata!

Pod takim hasłem reklamuje się Lwów gościom, odwiedzającym nasze miasto. Ale czy Lwów jest dla wszystkich dostępny? Dotyczy to szczególnie osób niepełnosprawnych czy wędrujących po licznych zabytkach Lwowa na wózkach inwalidzkich.

Niestety, jak się okazuje, nie dla wszystkich mieszkańców i gości Lwowa istnieje pełna możliwość poznania historycznego i kulturowego dziedzictwa miasta. Co najmniej 30% osób z problemami w poruszaniu się, w tym osoby niepełnosprawne, są tego pozbawione. Lwowskie Stowarzyszenie ds. Rozwoju Turystyki we współpracy z organizacją pozarządową „Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych” podjęło się zadania udostępnienia takim osobom przynajmniej części zabytków Lwowa.

Aktualnie we Lwowie realizowany jest transgraniczny mikroprojekt zatytułowany „Ochrona praw obywatelskich osób niepełnosprawnych i stworzenie im możliwości poznania unikalnego dziedzictwa kulturowego i architektonicznego miast Lwowa i Przemyśla”.

Inicjatorem projektu jest Lwowskie Stowarzyszenie ds. Rozwoju Turystyki (LART) w partnerstwie z Lokalną Organizacją Turystyczną w Przemyślu. Projekt jest współfinansowany ze środków „Programu współpracy transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014–2020”. Naszym wspólnym zadaniem jest stworzenie atrakcyjnych szlaków turystycznych dostępnych dla osób niepełnosprawnych i poszerzenie ich możliwości odkrywania dziedzictwa historycznego i kulturowego Lwowa i Przemyśla. Pisaliśmy o tej cennej inicjatywie na łamach Kuriera Galicyjskiego.

W ramach realizacji tego mikroprojektu eksperci przeprowadzili wielodniowe badania dostępności świątyń średniowiecznych, jak również dróg i chodników Lwowa. W wyniku kontroli zidentyfikowano szereg problemów i barier, które nie tylko wpływają na atrakcyjność turystyczną obszarów oddalonych od Rynku. Bariery te wpływają również na bezpieczeństwo osób mających trudności z poruszaniem się bądź przemieszczających się na wózkach inwalidzkich.

Zdaniem ekspertów wybrana trasa ma kluczowe znaczenie dla pomyślnego wykorzystania środowiska. Dostępna ciągła ścieżka spacerowa powinna być szeroka, gładka, równa, bezpieczna. Jeżeli jest to tylko możliwe – bez żadnych krawężników i przeszkód. Dostępność trasy mogą zapewnić rampy w miejscach, gdzie są schody. W tym celu eksperci przeprowadzili pełny przegląd terenu dzielnicy Podzamcze w celu ustalenia, czy osoby niepełnosprawne będą mogły poruszać się bez przeszkód, dostać się do pomieszczeń sakralnych i swobodnie uczestniczyć w wydarzeniach liturgicznych. Skrupulatnie przeszli przez ten obszar i zidentyfikowali najbardziej dostępną trasę. Zresztą osoby niepełnosprawne powinny, gdy tylko jest to możliwe, mieć możliwość korzystania z tej samej trasy co wszyscy inni turyści i nie powinny przemieszczać się znacznie dłuższymi trasami, aby dostać do miejsca przeznaczenia.

Wyjawiona i opracowana została lista głównych wad:

– brak obniżeń krawężników w miejscach zjazdu z chodników na niektóre przejścia dla pieszych;

– słaba jakość nawierzchni i występujące przeszkody na chodnikach niektórych ulic;

– w pobliżu obiektów brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Powyższe niedociągnięcia uniemożliwiają stworzenie innowacyjnego i integracyjnego szlaku turystycznego w drodze do obiektów sakralnych położonych w dzielnicy Podzamcze.

W związku z powyższym, eksperci projektu zaapelowali do Lwowskiej Rady Miejskiej o zwrócenie uwagi na problem i zaplanowanie najbardziej niezbędnych działań na rzecz przebudowy obszarów mających na celu bezpieczeństwo i poprawę życia mieszkańców Lwowa oraz przemieszczanie się turystów niepełnosprawnych, przewidując jednocześnie niezbędne środki w budżecie miasta na rok 2021.

W oparciu o kontrolę dostępności wspomnianych ośmiu średniowiecznych świątyń Lwowa wkrótce zostanie utworzona dokumentacja projektowa i kosztorysowa w celu zapewnienia dostępu osobom niepełnosprawnym do średniowiecznych świątyń Lwowa i obiektów sakralnych Podzamcza.

Przemyśl, jako miasto turystyczne, wielokulturowe, otwarte, również ma swoje braki. Niestety, istnieje bardzo dużo barier architektonicznych, które powodują, że to piękne miasto nie jest w pełni dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Dlatego też Lokalna Organizacja Turystyczna w Przemyślu z wielkim entuzjazmem postanowiła przystąpić jako partner po stronie polskiej do wspomnianego projektu transgranicznego.

Konsultantem Lokalnej Organizacji Turystycznej w Przemyślu jest Mirosław Bar – działacz społeczny, osoba publiczna, szanowana i szeroko znana lokalnej społeczności. Był dyrektorem szkoły podstawowej w Przemyślu, teraz w wyniku choroby od kilku lat jeździ na wózku inwalidzkim. Pan Mirosław Bar wraz z prezesem LOT-u i twórcą przewodnika w ramach tego projektu przeanalizowali, przeszli – a pan Mirosław przejechał na wózku inwalidzkim – całą zaplanowaną trasę. Zlokalizowali ogromną ilość mniejszych i większych barier architektonicznych na owej trasie. Mirosław Bar przekazał wszystkie swoje uwagi.

W ramach tego projektu pragniemy umożliwić osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich zwiedzenie przynajmniej niektórych zabytków historycznych przepięknego Przemyśla. W trakcie realizacji tego projektu eksperci wielokrotnie przeprowadzili inspekcje dotyczące dostępności w/w obiektów historycznych. W tej chwili największe problemy stanowi nawierzchnia (nierówna kostka brukowa), dość duża ilość zbyt wysokich krawężników oraz pozbawione podjazdów schody doprowadzające do obiektów.

Trasa turystyczna będzie obejmowała pięć obiektów turystycznych. Będzie się zaczynała i kończyła na parkingu na Placu Rybim, obejmować będzie również przejazd przez Rynek Stary. Obiekty na trasie: archikatedra rzymskokatolicka, archikatedra greckokatolicka, kościół Karmelitów, kościół Franciszkanów, budynek dworca kolejowego.

Zależy nam na dostosowaniu trasy turystycznej do potrzeb osób niepełnosprawnych, dzięki czemu osoby o ograniczonej percepcji ruchowej oraz poruszające się na wózkach inwalidzkich będą miały ułatwiony dostęp do najcenniejszych zabytków Przemyśla. Chodzi tu głównie o zapewnienie dostępności do archikatedry greckokatolickiej poprzez budowę rampy umożliwiającej dostęp do wnętrza budynku.

W wyniku podjętych modernizacji planujemy wydanie specjalistycznego przewodnika drukowanego i strony internetowej o Przemyślu dla osób niepełnosprawnych. Będzie on wspaniałą promocją Przemyśla jako miasta przyjaznego osobom niepełnosprawnym.

Przedstawiciele Lokalnej Organizacji Turystycznej spotkali się z władzami miasta Przemyśla, w tym z prezydentem miasta, i zwrócili uwagę na te problemy oraz poinformowali o trwającym projekcie.

 na podstawie informacji LART i LOT w Przemyślu

opracował Krzysztof Szymański

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X