Lwów i Przemyśl bardziej dostępne

1 czerwca br. rozpoczęła się realizacja projektu w ramach współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, którego zadaniem jest stworzenie dogodnych warunków zwiedzania zabytków przez osoby niepełnosprawne.

Oficjalnie nazwa projektu brzmi: „Ochrona praw obywatelskich osób niepełnosprawnych i stworzenie dla nich możliwości poznawania wyjątkowego dziedzictwa kulturowego i architektonicznego Lwowa i Przemyśla”. Inicjatorem projektu jest Lwowskie Stowarzyszenie Rozwoju Turystyki (LART) we współpracy z Lokalną Organizacją Turystyczną w Przemyślu. Projekt jest właściwie rozwinięciem wcześniejszych działań LART-u, skierowanych na ulepszenie pod tym względem infrastruktury lwowskiego Starego Miasta i jego zabytków. Projekt został pozytywnie oceniony przez niezależnych ekspertów i zalecony do sfinansowania z funduszy Unii Europejskiej.

Celem projektu jest opracowanie atrakcyjnych tras turystycznych dla osób niepełnosprawnych oraz poszerzenie możliwości poznawania przez nich dziedzictwa historyczno-kulturowego Lwowa i Przemyśla. Projekt realizowany będzie do 31 maja 2021 r.

W tym celu obie organizacje turystyczne planują dostosowanie szlaków turystycznych we Lwowie i Przemyślu do potrzeb osób niepełnosprawnych, poprzez stworzenie takim osobom dogodnego dostępu do najcenniejszych zabytków tych miast.

Trasa we Lwowie połączy 8 historycznych obiektów dziedzictwa architektonicznego wpisanej na listę UNESCO w dzielnicy Podzamcze (kościoły z XIII-XVII wieku), które powinny być dostępne dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Podobna trasa w Przemyślu będzie obejmowała 5 obiektów zabytkowych.

W tym celu przewidziano montaż podjazdów dla wózków inwalidzkich do wybranych obiektów:

– przed wejściem do archikatedry greckokatolickiej w Przemyślu;
– przed wejściem do kościoła-muzeum bł. Klemensa Szeptyckiego (Lwów, ul. Krzywonosa 1).

Przewidziane jest międzynarodowe seminarium szkoleniowe dla przewodników, które podszkoli ich w świadczeniu wysokiej jakości i bezpiecznych usług osobom niepełnosprawnym podczas zwiedzania miast.

W ramach projektu przewidziane jest wydanie specjalistycznych drukowanych przewodników i stworzenie odpowiednich stron internetowych we Lwowie i Przemyślu dla osób niepełnosprawnych, na których będą mogli zapoznać się z możliwościami zwiedzania przez nich miast-partnerów. Wydany zostanie również przewodnik, zawierający porady dotyczące pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Na zakończenie projektu zorganizowana zostanie międzynarodowa konferencja, promująca biurom turystycznym trasy w okolicach Lwowa i Przemyśla, ze szczególnym uwzględnieniem osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Projekt ma służyć wspólnej promocji Lwowa i Przemyśla, jako miast przyjaznych osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Ze strony Polskiej projekt jest wsparty przez Ministerstwo funduszy i polityki regionalnej i Urząd miejski w Przemyślu, natomiast we Lwowie działania wspiera Lwowski urząd obwodowy.

Kierownictwo LART i jego dyrektor Andrij Maceluch będą na bieżąco informować media o postępach w realizacji projektu.

Andrij Maceluch
Tekst ukazał się w nr 18 (358), 29 września – 15 października 2020

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X