Śląsk spotyka Lwów

Śląsk spotyka Lwów

W dniach 6 – 9 czerwca gościli we Lwowie przedstawiciele organów samorządowych Śląskiej Izby Lekarskiej (ŚIL). W składzie delegacji było 130 osób, w tym członkowie Śląskiej Okręgowej Rady Lekarskiej na czele z prezesem dr. n. med. Jackiem Kozakiewiczem, członkowie Okręgowego Sądu Lekarskiego i Zastępcy Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.

Wizyta we Lwowie obejmowała zarówno spotkanie z władzami miasta i Lwowskiego Uniwersytetu Medycznego
im. Danyła Halickiego, jak też z lwowskimi organizacjami lekarskimi. Miała charakter zawodowy, ale w dużej mierze też sentymentalny. Wielu z gości ma lwowskie korzenie, Lwów jest miastem ich młodości i miastem ich najbliższych krewnych.

 

Lekarze ze Śląska są zafascynowani historią lwowskiej medycyny – to właśnie w tym mieście zostało założone w 1867 r. pierwsze na ziemiach polskich Towarzystwo Lekarskie, a następnie w 1893 r. pierwsza Izba Lekarska. Statut, doświadczenia organizacyjne i rozmach działalności Lwowskiej Izby Lekarskiej stworzyły wzór dla innych lekarskich stowarzyszeń w Polsce.

W pierwszym dniu pobytu goście zwiedzili Lwowski Uniwersytet Medyczny, który dawniej stanowił jeden z wydziałów Uniwersytetu Jana Kazimierza. Członkowie Izby zapoznali się z historią uniwersytetu i wydziału, zwiedzili najstarsze katedry, m.in. Katedry Anatomii Normalnej i Patologicznej. Szczególną uwagę poświęcili Muzeum Katedry Anatomii Patologicznej, które jest jednym najstarszych i najbogatszych w eksponaty tego typu muzeów w Europie. Goście odwiedzili również Katedrę Histologii, gdzie spotkali się z prorektorem ds. Nauki LUM i kierownikiem tej katedry prof. Aleksandrem Łucykiem. Prof. Łucyk pokazał członkom Izby salę im. profesora Rudolfa Weigla.

Na uniwersytecie goście ze Śląska udali się do Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zdrowia, gdzie spotkali się z kierownictwem Wojewódzkiego i Miejskiego Urzędu Ochrony Zdrowia i przedstawicielami polskich i ukraińskich towarzystw lekarskich we Lwowie. Odbyło się tam wspólne posiedzenie ŚIL, władz LUM i lwowskich towarzystw lekarskich.

 

Przed Uniwersytetem Medycznym we Lwowie (Fot. archiwum SLP we Lwowie)

Po wymianie doświadczeń zapadła decyzja o przygotowaniu i podpisaniu umowy o wzajemnej współpracy między Śląską Izbą Lekarską, Uniwersytetem Medycznym we Lwowie i towarzystwami lekarskimi we Lwowie (w tym ze Stowarzyszeniem Lekarzy Polskich we Lwowie). Celem tej umowy jest wzajemne wsparcie, wymiana lekarzy i studentów, oraz kształcenie podyplomowe lekarzy. Podczas pobytu we Lwowie członkowie Izby zwiedzili Cmentarz Łyczakowski i Cmentarz Orląt Lwowskich, złożyli wiązanki kwiatów i zapalili znicze w intencji poległych.

Następnego dnia Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej dr n. med. Jacek Kozakiewicz, historyk Lwowa prof. Jóźków, przedstawiciel Krakowskiej Izby Lekarskiej dr Jacek Tętnowski i redaktor Danuta Skalska, złożyli wizytę w polskim Radiu Lwów. Na antenie dzielili się wrażeniami ze słuchaczami z pobytu we Lwowie i planami współpracy na przyszłość. Szczególną uwagę poświęcili kontynuacji wieloletniej współpracy między Izbą a Stowarzyszeniem Lekarzy Polskich we Lwowie. Kolejnym etapem podróży lekarzy z Polski był Nowy Rozdół, gdzie odbyło się spotkanie z lokalną polską społecznością i młodzieżą z polskiej szkoły sobotniej. Członkowie oddziału Towarzystwa Kultury Polskiej Ziemi Lwowskiej, Polacy z Nowego Rozdołu byli wyróżnieni i zaszczyceni wizytą.

W niedzielę 9 czerwca delegacja z Polski zwiedziła Muzeum Historii Medycyny. Wizyta zakończyła się pomyślnie, potwierdzono wolę dalszej długoterminowej współpracy oraz wsparcie dla lokalnych polskich organizacji, w tym Stowarzyszenia Lekarzy Polskich we Lwowie. Mamy nadzieję, że następne lwowskie spotkanie z lekarzami z Polski odbędzie się w Domu Polskim we Lwowie, który został przekazany Polakom na krótko przed przyjazdem naszych kolegów ze Śląska.

Ewelina Hrycaj-Małanicz, prezes Stowarzyszenia Lekarzy Polskich we Lwowie
Tekst ukazał się w nr 12 (184) 28 czerwca – 15 lipca 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

X