Letnia edukacja dzieci i młodzieży z Kresów

Letnia edukacja dzieci i młodzieży z Kresów

W czerwcu br. w ramach ogólnopolskiej akcji „Lato z Polską” finansowanej ze środków przyznanych przez Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu „Współpraca z Polonią oraz Polakami za granicą w 2013 roku” na Górnym Śląsku w Bytomiu gościł dziecięcy Zespół Mandolinistów „Leśne Kwiaty” z Drohobycza oraz grupa teatralna ze Stryja „Podaruj Dzieciom Słońce”.

Przybyłe z Ukrainy młodzieżowe grupy artystyczne miały okazje zaprezentować swój dorobek w śląskich placówkach edukacyjnych, a także wzięli udział w Dniach Organizacji Pozarządowych w Bytomiu oraz imprezach organizowanych w czasie tegorocznych „Dni Bytomia”. W czasie pobytu na ziemi śląskiej zorganizowano dla nich wiele wycieczek krajoznawczych, imprez kulturalnych oraz spotkań z rówieśnikami.

W lipcu br. w ramach zadań programowych realizowanych przez Stowarzyszenie Wspólnota Polska na rzecz polskiej społeczności na Zachodniej Ukrainie zorganizowano półkolonie w Domu Polskim w Samborze. Była to już trzecia edycja tego zadania edukacyjnego, która w tym roku przyniosła szczególnie pozytywne efekty. Z roku na rok w zajęciach uczestniczy coraz większa ilość dzieci z Sambora oraz okolicznych wiosek.

To zadanie edukacyjne naszego stowarzyszenia skierowane jest do dzieci znających język polski na poziomie podstawowym. Natomiast starsza młodzież oraz osoby dorosłe, pragnące pogłębienia wiedzy o współczesnej problematyce społecznej oraz wiedzy historycznej o Polsce uczestniczyła w dodatkowych zajęciach w godzinach popołudniowych.

Priorytetem działań na dawnych Kresach jest kontynuacja edukacji w zakresie języka polskiego, polskiej kultury i historii najmłodszego pokolenia oraz aktywizacja kulturalnego oddziaływania Domu Polskiego w okresie wakacji.

Tegoroczne półkolonie z językiem polskim cieszyły się dużym zainteresowaniem lokalnej społeczności. Tematyka zajęć była różnorodna uzupełniały je wycieczki śladami polskiej kultury oraz otwarte panele dyskusyjne. Nawiązano również bliską współpracę w realizacji zadania z parafią rzymskokatolicką w Samborze, a uczestnicy zajęć w Domu Polskim przygotowali dla parafian z Sambora spektakl słowno-muzyczny poświęcony Janowi Pawłowi II.

Z uwagi na 220. rocznicę urodzin Aleksandra hr. Fredry w pobliskich Rudkach animatorzy zorganizowali dzień poświęcony twórczości komediopisarza w formie zabawy w teatr.

Wyjątkowo atrakcyjny był pobyt uczestników w centrum wypoczynkowo-rekreacyjnym w Szypilsku, gdzie odbyły się kilkudniowe warsztaty artystyczne, muzyczne, teatralne i taneczne z młodzieżą przybyłą z Chorzowskiego Centrum Kultury. Śpiewanie polskich piosenek, teatr, taniec oraz rekreacja zbliżyły do siebie młodych ludzi.

Pobyt artystów z Chorzowa był zadaniem nadprogramowym Górnośląskiego Oddziału Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Katowicach – a inicjatorem tego działania było miasto Chorzów oraz Chorzowskie Centrum Kultury, które skupia artystów różnych dziedzin kultury.

Dzieci miały okazję poszerzyć wiedzę o twórczości Kornela Makuszyńskiego i jego związkach z miastem Stryj. Do Szypilska przybyła także grupa dzieci z Centrum Kulturalno-Oświatowego im. Kornela Makuszyńskiego w Stryju z Julią Bojko oraz dyrektorem Tatianą Bojko. Zakończeniem panelu integracyjnego było spotkanie artystów oraz tancerzy w Kulturalno-Oświatowym Centrum ze Stryja.

 

Fot. Alicja Brzan KlośMłodym Polonusom zapewniono materiały edukacyjne z języka polskiego, książki historyczne dla młodego pokolenia, albumy z krajobrazami oraz miejscami historycznymi Polski, artykuły szkolne, artykuły papiernicze oraz edukację na wysokim poziomie.

Dzieci oraz młodzi ludzie mieli możliwość wspólnej integracji. W trakcie realizacji programu poprowadzono panel o Unii Europejskiej. W trakcie panelu omawiano również pozycję religii we współczesnej Europie.

Przekazano liczne materiały edukacyjne, szkolne, papiernicze oraz albumy o różnej tematyce dla polskich organizacji kulturalno-oświatowych w Samborze, Drohobyczu oraz Stryju.

Materiały pozyskano w wyniku zbiórki publicznej przeprowadzonej w Bytomiu, Tarnowskich Górach, Katowicach, Opolu, Berlinie, Wiedniu w ramach akcji „Wiosna w naszych sercach”, zostały przekazane dla uczestników półkolonii języka polskiego w Samborze, Stryju i w Średniej Szkole nr 2 w Drohobyczu, gdzie funkcjonuje fakultet języka polskiego pod patronatem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Letnia Szkoła Języka Polskiego w Drohobyczu odbędzie się na przełomie sierpnia i września bieżącego roku. Wzorem lat ubiegłych w wizytacji zajęć edukacyjnych uczestniczyła Małgorzata Tuszyńska przedstawicielka Polskiego Towarzystwa Edukacyjnego „Oświata” w Berlinie oraz aktywna działaczka polonijna, która koordynowała akcję „Wiosna w naszych sercach” w Berlinie.

Akcję we Wiedniu koordynował natomiast Andrzej Kempa. Zebrane materiały edukacyjne w Szkole Języka Polskiego przy Ambasadzie RP w Wiedniu zostały już przekazane do Drohobycza.

Zajęcia polonijne w roku bieżącym były prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną bytomskich placówek edukacyjnych (członków Stowarzyszenia Wspólnota Polska w Katowicach), studentów-wolontariuszy z Uniwersytetu Opolskiego z Wydziału Historii oraz Architektury. Warto dodać, że studenci z Opola aktywnie uczestniczą w akcjach charytatywnych oraz zbiórkach społecznych na rzecz Drohobycza oraz Kresów.

Zapotrzebowanie na organizację akcji letnich w trakcie wakacji jest bardzo duże jednak poważnym problemem staje się kwestia ich finansowania. Środki przeznaczane na ten cel są stale ograniczone i nie zapewniają pełnego pokrycia zaplanowanych wydatków.

Młodzież oraz dzieci na Kresach czekają na polską edukację oraz możliwość pogłębienia w ten sposób wiedzy na temat kultury i historii kraju przodków oraz nowoczesnej Europy.

Również w lipcu w ramach dodatkowej oferty polskiej edukacji w Stryju rozpoczęła działalność Świetlica Elementarz dla dzieci posiadających Kartę Polaka. Jak na razie zajęcia świetlicowe prowadzone są raz w tygodniu z uwagi na brak środków finansowych. Zajęcia te cieszą się dużym zainteresowaniem wśród polskiej społeczności.

Na Śląsku będziemy organizować, więc w najbliższym czasie zbiórkę publiczną, celem pozyskania zabawek oraz materiałów dydaktycznych.

W dniach 30–31 lipca w Zakopanem grupa teatralna z KOC w Stryju uczestniczyła w centralnych obchodach 60 rocznicy śmierci urodzonego w Stryju Kornela Makuszyńskiego, będącego patronem centrum. Władze stolicy polskich Tatr zorganizowały występy grupy teatralnej w zakopiańskim B.W.A. Wcześniej młodzież ze Stryja złożyła wiązanki na grobie zakopiańskim wielkiego pisarza i poety.

Grupa uczestniczyła również w wykładach oraz panelach dyskusyjnych poświęconych Kornelowi Makuszyńskiemu, jego życiu oraz twórczości. Młodzież miała także okazję poznać piękno Podhala oraz polskich Tatr, gdyż jej pobyt w Zakopanem trwał łącznie 5 dni.

Alicja Brzan Kloś
Tekst ukazał się w nr 15 (187) 16 – 29 sierpnia 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X