Wałęsa doktorem h.c. Politechniki Lwowskiej

Wałęsa doktorem h.c. Politechniki Lwowskiej

Na ostatnim posiedzeniu Rady Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska” padła propozycja nadania tytułu doktora honoris causa tej uczelni wybitnemu działaczowi społecznemu i politycznemu, laureatowi pokojowej Nagrody Nobla, prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990-1995 Lechowi Wałęsie.

Inicjatywa grona profesorów politechniki znalazła poparcie Ambasady RP i Konsulatu Generalnego RP we Lwowie.

Imię Lecha Wałęsy – legendarnej postaci, założyciela „Solidarności” – stało się symbolem walki o demokratyczne wartości, prawa i wolności człowieka, stworzenia społeczeństwa obywatelskiego. O jego wybitnej roli w światowej historii świadczy fakt, że został honorowym doktorem wielu znanych uczelni na świecie, m.in. uniwersytetów: Kolumbijskiego, Harvardu, Paryskiego, Tokijskiego. Za swą działalność został nagrodzony wieloma państwowymi nagrodami i odznaczeniami: USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Belgii i innych państw. Jest kawalerem ukraińskiego orderu księcia Jarosława Mądrego. Często i chętnie spotyka się z młodzieżą akademicką. Należy podkreślić, że obecnie Lech Wałęsa konsekwentnie wspiera Ukrainę i jej dążenia eurointegracyjne, twierdząc, że „nie ma Europy bez Ukrainy”.

Jak podkreślił rektor Politechniki Lwowskiej prof. Jurij Bobało, olbrzymie doświadczenie Lecha Wałęsy w przemianach demokratycznych stanie się zdobyczą Ukrainy, stojącej u progu podpisania umowy stowarzyszeniowej z UE. Członkowie organu samorządowego Politechniki Lwowskiej jednogłośnie poparli propozycję nadania tytułu doktora honoris causa uczelni Lechowi Wałęsie. Uroczystość wręczenia tytułu zaplanowana jest podczas dorocznego Forum Wydawców, honorowym gościem którego będzie Lech Wałęsa.

Igor Głuszczak

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X