Lato Polonijne 2018 w Lublinie

W dniach 9–29 lipca br. Centrum Języka i Kultury Polskiej dla Polonii i Cudzoziemców Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zorganizowało Warsztaty kwalifikacyjne dla nauczycieli szkół polonijnych (język polski, historia i kultura Polski), na które przyjechało 60 nauczycieli z Ukrainy, Białorusi, Mołdawii i in. krajów. Kurs był finansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach konkursu na realizację zadania „Pomoc Polonii i Polakom za granicą” w roku 2018.

Ten kurs jest częścią Lata Polonijnego czyli różnorodnych kursów języka polskiego, historii i kultury polskiej dla obcokrajowców i Polonii z całego świata, które odbywają się w CJKP corocznie w lipcu. To już 38. edycja Lata Polonijnego, którego historia trwa już 60 lat.

Ponad 150 osób uczestniczyło w Letniej Szkole Języka i Kultury Polskiej 2018, warsztatach kwalifikacyjnych dla nauczycieli oraz stażu przedmiotowo-certyfikatowym. Wykłady dla nauczycieli języka polskiego, historii, geografii i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim dotyczyły wiedzy o języku polskim (historii i współczesności), drogi Polski do niepodległości, literatury polskiej XXI wieku, certyfikacji, pedagogiki bliżej dziecka, zarządzania szkołą, najnowszych zagadnień glottodydaktyki, metodyki nauczania języka polskiego, historii i kultury Polski. Bardzo bogaty i różnorodny był również program kulturalny i turystyczny. Uczestnicy Lata Polonijnego 2018 zwiedzili Lublin, Zamość, Roztocze, Pałac Zamoyskich w Kozłówce, Kazimierz Dolny. Wielkie wrażenie sprawiły koncert Zespołu Pieśni i Tańca Ludowego UMCS im. Stanisława Leszczyńskiego, koncerty organowe, spotkania, seanse filmowe w Centrum, ognisko w Wojciechowie, zwiedzanie Zamku Lubelskiego, a także Muzeum Wsi Lubelskiej i Ogrodu Botanicznego.

W imieniu uczestników pragnę serdecznie podziękować dyrektorowi CJKP UMCS dr hab. Annie Dunin-Dudkowskiej, prof. nadzw., kierownikowi kursu dr hab. Agacie Małyskiej oraz wszystkim wykładowcom i pracownikom CJKP UMCS za wspaniałą organizację kursu, gdzie intensywnej nauce towarzyszył wyjątkowo bogaty program zajęć dodatkowych oraz wakacyjna atmosfera.

Weronika Apriłaszwili
nauczycielka Szkoły Średniej nr 24 im. M. Konopnickiej we Lwowie
Tekst ukazał się w nr 16 (308) 31 sierpnia – 17 września 2018

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X