Kwiat nadziei

Żonkil – żółty, wiosenny kwiat – stał się symbolem międzynarodowej akcji pomocy ludziom nieuleczalnie chorym na raka.

Kwiat został wybrany jako międzynarodowy symbol nadziei, przypomina o ludziach nieuleczalnie chorych. Gdy zakwitnie wiosną na Polach Nadziei – zacznie się publiczna zbiórka pieniędzy na pomoc dla nich.

W starożytnej tradycji kwiat był symbolem nadziei na nowe życie. Władysław Kopaliński w swoim „Słowniku symboli” określa żonkil jako symbol triumfu poświęcenia nad egoizmem, miłości nad śmiercią. Ten delikatny kwiat uświadamia nam kruchość i ulotność życia.

Żonkilowe Pola Nadziei są programem Organizacji Charytatywnej Marie Curie Cancer Care (MCCC) powstałej w Edynburgu w 1948 roku. Zadaniem akcji jest edukacja i uwrażliwienie społeczeństwa na los człowieka nieuleczalnie chorego na chorobę nowotworową, okazanie mu serca, ulżenie w jego cierpieniu i godnym zejściu ze świata. Patronką edynburskiej organizacji jest Maria Skłodowska-Curie. Akcja została podjęta w Polsce w 1981 roku przez Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. Św. Łazarza” w Krakowie.

Pola nadziei zakwitają dosłownie – na terenach wydzielonych przez różne organizacje, popierające akcję, szkoły, przedszkola, kościoły, urzędy miast, gdzie wysadzane są sadzonki kwitnących żonkili. Zakwitają również w tysiącach bibułkowych kwiatów, pracowicie zwijanych przez wolontariuszy, a później w Niedzielę Palmową rozprowadzanych pod kościołami, supermarketami i w innych miejscach publicznych. Datki za bibułkowy kwiatek są przeznaczane na pomoc dla osób chorych. Akcja szerzy się prawie we wszystkich miastach Polski. Podczas zajęć z plastyki dzieci w szkołach robią bibułkowe żonkile, powstają liczne Kluby Przyjaciół Żonkila; uczniowie, harcerze, ale również osoby starsze kwestują na rzecz hospicjów i poszczególnych osób nieuleczalnie chorych. W tym ostatnim przypadku kwestuje osoba z rodziny chorego, a zebrane pieniądze przekazywane są przez organizatorów akcji jako pomoc dla konkretnego chorego.

Od ubiegłego roku żonkilowe pola kwitną na Ukrainie. Pierwsza akcja miała miejsce w Stryju, odbyła się w Niedzielę Palmową 2014 r. W roku bieżącym Stowarzyszenie Polskich Przedsiębiorców Ziemi Lwowskiej (SPPZL) ma zamiar przygotować akcję we Lwowie. Zebrane fundusze będą przekazane Fundacji „Dajmy Nadzieję” we Lwowie. Osoby, występujące w prelekcjach, warsztatach i zbiórkach są promotorami projektu, który jako akcja charytatywna przeniesiona jest z Polski na Ukrainę.

SPPZL poprzedzi kampanię tematycznymi prelekcjami informacyjnymi, o patronce akcji, polskiej uczonej Marii Skłodowskiej-Curie, warsztatami tworzenia bibułkowych żonkili. Spotkania odbywać się będą w biurze SPPZL oraz w instytucjach i organizacjach zainteresowanych powyższym projektem.

Szczegółowe informację można uzyskać w biurze SPPZL:
Lwów, ul. Szoty Rustawelego 13/5
Tel. kom.: +380935048811

Krzysztof Szymański
Tekst ukazał się w nr 3 (223) za 17-26 lutego 2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X