01/12/2018 13:20

Nowa książka o archidiecezji lwowskiej

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości zainspirowała wielu badaczy historii najnowszej do podjęcia tematyki związanej z tym jubileuszem. Badania te zaowocowały licznymi publikacjami naukowymi i popularnonaukowymi.

20/11/2018 12:53

Powroty wygnanego w siebie

Franciszek Haber – poeta i prozaik, autor scenariuszy filmowych, którego twórczość obfituje w wiele cennych dzieł głównie o tematyce morskiej i żeglarskiej, ostatnio dołączył też do grona pisarzy kresowych książką poetycką „Pegazem na Kresy”.

25/10/2018 18:53

Nowa książka o Stanisławowie

Po dłuższym okresie milczenia ukazała się znów książka o dawnej stolicy Pokucia. To opracowanie o charakterze popularnym lwowskiej dziennikarki Beaty Kost.

11/10/2018 19:26

Prezentacja książki Bohdana Hudia we Lwowie

W znakomitym miejscu, w Budynku Uczonych, dawnym Kasynie Szlacheckim, profesor Bohdan Hud’ zaprezentował ukraińską wersję książki „Ukraińcy i Polacy na Wołyniu, Naddnieprzu i w Galicji Wschodniej”.

22/08/2018 15:29

Sybiracy

Czy dużo wiemy o Polakach na Syberii? Może mniej więcej o tym jak tam trafiali, może częściowo o tym jak toczyły się ich losy w czasie II wojny światowej. I to wiedzą taką mogą pochwalić się nieliczni, albowiem tematy te rzadko są poruszane, interesują wąski krąg badaczy, kameralnie.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.