20/11/2018 12:53

Powroty wygnanego w siebie

Franciszek Haber – poeta i prozaik, autor scenariuszy filmowych, którego twórczość obfituje w wiele cennych dzieł głównie o tematyce morskiej i żeglarskiej, ostatnio dołączył też do grona pisarzy kresowych książką poetycką „Pegazem na Kresy”.

25/10/2018 18:53

Nowa książka o Stanisławowie

Po dłuższym okresie milczenia ukazała się znów książka o dawnej stolicy Pokucia. To opracowanie o charakterze popularnym lwowskiej dziennikarki Beaty Kost.

11/10/2018 19:26

Prezentacja książki Bohdana Hudia we Lwowie

W znakomitym miejscu, w Budynku Uczonych, dawnym Kasynie Szlacheckim, profesor Bohdan Hud’ zaprezentował ukraińską wersję książki „Ukraińcy i Polacy na Wołyniu, Naddnieprzu i w Galicji Wschodniej”.

22/08/2018 15:29

Sybiracy

Czy dużo wiemy o Polakach na Syberii? Może mniej więcej o tym jak tam trafiali, może częściowo o tym jak toczyły się ich losy w czasie II wojny światowej. I to wiedzą taką mogą pochwalić się nieliczni, albowiem tematy te rzadko są poruszane, interesują wąski krąg badaczy, kameralnie.

30/06/2018 13:56

Zerwana struna

Do struny, harmonijnie brzmiącej w instrumencie muzycznym, porównał Marię Tarnawiecką, propagatorkę polskiej muzyki Chopina i Szymanowskiego, znaną we Lwowie działaczkę kultury konsul RP Marian Orlikowski. Z okazji rocznicy jej śmierci w sali Lwowskiej Akademii Muzycznej odbyła się prezentacja książki „Ludzie jak nuty” autorstwa Nadiji Babyneć oraz koncert laureatów Międzynarodowego Konkursu Muzycznego im. Marii Tarnawieckiej.

11/06/2018 12:12

Wrocławskie Studia Wschodnie

Kolejny rocznik „Wrocławskich Studiów Wschodnich” za rok 2017 zawiera kilka interesujących artykułów dotyczących Kresów Południowo-Wschodnich i Lwowa. Chodzi o to, że przez wiele lat komitet redakcyjny główną uwagę udzielał tematyce związanej z działalnością Polaków w Rosji, na Syberii i nawet na Dalekim Wschodzie i bardzo mało na Ukrainie, w tym we Lwowie.

02/06/2018 06:59

Stanisławów świąteczny i powszedni

W co się ubierali, co jedli, gdzie spacerowali, jakie wyprawiali wesela i jak umierali mieszkańcy Stanisławowa na przełomie XIX-XX wieków? A jeszcze o znanych w mieście aferzystach, fryzjerach, a nawet… prostytutkach napisała w swej książce krajoznawczyni Ołena Buczyk.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą za pośrednictwem Fundacji Wolność i Demokracja.

©2011-2019 Wszelkie prawa zastrzeżone
Warunkiem zgody na przedruk całości lub części artykułow i informacji zamieszczonych na naszym portalu jest powołanie się na Kurier Galicyjski. Za treść ogłoszeń, oświadczeń i reklam redakcja nie ponosi odpowiedzialności i pozostawia sobie prawo do skrótów nadesłanych tekstów. Zamieszczamy również teksty, treść których nie odpowiada poglądom redakcji.