KRESOWA BAŁAGUŁKA cz. II ukazała się w Bibliotece Kuriera Galicyjskiego

KRESOWA BAŁAGUŁKA cz. II ukazała się w Bibliotece Kuriera Galicyjskiego

Szanowni Czytelnicy i sympatycy „Nowego Kuriera Galicyjskiego”!

Z satysfakcją informujemy, że Biblioteka Kuriera Galicyjskiego wzbogaciła się o kolejne wydawnictwo autorstwa Anny Gordijewskiej i Mariusza Olbromskiego. Jest nim Kresowa Bałagułka. Publikacja została sfinansowana przez Fundację Wolność i Demokracja. W słowie „Od Redakcji” znajdziecie Państwo jej krótki opis. Cieszymy się, że będzie ona miłym prezentem pod choinkę.

***
Oddajemy do rąk Czytelników drugą część Kresowej bałagułki. Poprzednia ukazała się w roku 2020 i zawierała osiem wywiadów udzielonych polskiej dziennikarce prasowej i telewizyjnej Annie Gordijewskiej, zamieszkałej we Lwowie, przez Mariusza Jerzego Olbromskiego, literata i muzealnika z Polski. Rozmowy, których głównym tematem refleksji był obszar pogranicza polsko-ukraińskiego, Czytelnicy poznali wcześniej z publikacji w wydawanym we Lwowie polskojęzycznym dwutygodniku „Kurier Galicyjski”, zarówno w wersji papierowej, jak też internetowej. Cieszyły się one dużą poczytnością.

Niniejsza książka jest kontynuacją opublikowanej i zawiera jedenaście nowych wywiadów, które od 2020 roku ukazywały się na łamach wspomnianego periodyku, a następnie „Nowego Kuriera Galicyjskiego”, gdyż w tym okresie nastąpiła zmiana jego tytułu. Ze względu na wymogi niniejszego wydawnictwa zwartego zaistniała potrzeba dokonania wyboru opublikowanych wywiadów, a także wprowadzenia niewielkich zmian, które jednak nie zmieniły ich zasadniczego przekazu. Treść dialogów dotyczy zarówno wydarzeń i faktów dziejących się współcześnie na Ukrainie, jak i w przeszłości.

Ważkim tematem tych refleksji jest obecna wojna w Ukrainie i związane z nią zagadnienia dotyczące nie tylko spraw etycznych, ale przede wszystkim troski o zabezpieczenie i zachowanie dziedzictwa kultury. Przypomniano w nich także wzorce osobowe i ideowe: postawy historycznych obrońców granic, takich na przykład jak Mohort, a także pisarzy, którzy w swej twórczości jednoznacznie określali kanony postępowania wobec barbarzyństwa i przemocy, jak Zbigniew Herbert. W czasie lektury trzeba pamiętać, że wywiady te były przeprowadzane podczas alarmów, a nawet wybuchów rakiet – i takie właśnie realia wojenne zostały w nich też utrwalone.

Na szczególną uwagę zasługuje cykl czterech rozmów pod wspólnym tytułem Lwów antyczny, w których autorzy poruszają mało znane zagadnienia związane z zabytkami kultury materialnej, ale też literaturą lwowską i kresową, w której odnajdujemy wpływy antyku – jak wiadomo – fundamentu kultury europejskiej. Tworzyli je często wybitni artyści, literaci, uczeni i wokół ich twórczości i biografii toczą się rozważania obojga rozmówców.

Szczególnie istotne jest też przypomnienie doniosłych wydarzeń, jakimi była pielgrzymka Ojca Świętego Jana Pawła II na Ukrainę i beatyfikacja we Lwowie, a następnie kanonizacja w Rzymie lwowskich księży: arcybiskupa Józefa Bilczewskiego i Zygmunta Gorazdowskiego.

Kluczowe dla tych toczących się ciągle i nieskończonych wciąż rozmów jest to, że mają one na celu pokazać, jak ważna jest kultura i jej dziedzictwo na każdym etapie historii, tej dawnej i dziejącej się współcześnie. W Kresowej bałagułce, jak wskazuje tytuł, dotyczy to obszaru dawnych Kresów, a dziś Ukrainy.

Warto też wspomnieć o tym, że niniejsze wydawnictwo ubogaca cenny materiał zdjęciowy, zwłaszcza ciekawe fotografie wykonane przez Annę Gordijewską, które z chwilą ich publikacji nabierają wartości dokumentu.

Na koniec tego krótkiego opisu należy ponownie przypomnieć Czytelnikom, czym była bałagułka. A mianowicie nazwą tą określano dawniej na Kresach środek lokomocji – wóz, bryczkę zaprzężoną najczęściej w dwa konie, którą przewożono podróżnych z miejscowości do miejscowości, ze stacji kolejowej do miejsca pobytu. I podczas tych nieśpiesznych często przejazdów po niezbyt dobrych drogach toczono rozmowy uczone i mniej uczone, poważne i dowcipne, ale zawsze ciekawe, fascynujące podróżnych i nigdy do końca niewyczerpane… Zapraszamy więc do tej niezwykłej, bogatej w swej treści podróży współczesnej, a zarazem sięgającej w przeszłość.

X