Kościół w obliczu dwóch totalitaryzmów

Losy Kościoła katolickiego w Europie Środkowo-Wschodniej w obliczu dwóch totalitaryzmów (1917–1990) przybliżyła konferencja duchownych i świeckich naukowców z Polski.

Obrady zorganizowane przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Lwowskie Wyższe Seminarium Duchowne i parafię katedralną we Lwowie odbyły się 10-11 grudnia w kurii lwowskiej obrządku łacińskiego.

„Sympozjum przypomina młodym sytuację Kościoła na tych terenach – powiedział lwowski metropolita. – Jest to bardzo ważne również dla przyszłości naszego Kościoła, ponieważ z tego doświadczenia możemy wyciągać wnioski na przyszłość. Myślę, że możemy się wiele nauczyć od kapłanów, którzy mimo prześladowań trwali, nie poddawali się, ale wypełniali swój kapłański obowiązek głoszenia słowa Bożego, udzielania sakramentów. Wierni bardzo to sobie cenili. Kapłani spotykali się z różnymi trudnościami, ale jest to ich heroizm, i myślę, w wielu wypadkach także męczeństwo, za co jesteśmy im dzisiaj wdzięczni i pozostaną długo w naszej pamięci”.

Wśród takich postaci był biskup kamieniecko-podolski Jan Olszański (1919–2003), o którego misji duszpasterskiej po II wojnie światowej w opiniach sowieckich funkcjonariuszy bezpieczeństwa mówił ks. prof. Józef Wołczański z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Osobistymi wspomnieniami ze spotkań z ks. Janem Olszańskim podzieliła się dr hab. Maria Dębowska z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zwróciła uwagę na duszpasterzy-ochotników w Rosji Sowieckiej w pierwszej połowie lat dwudziestych XX w. Dr Witalij Rosowski z KUL przedstawił nieznane wspomnienia kapłanów diecezji kamienieckiej i żytomierskiej, represjonowanych w ZSRR, zachowane w zasobach Archiwum Watykańskiego. Została omówiona sytuacja Kościoła katolickiego na Białorusi, na Węgrzech, na Słowacji, innych krajach w okresie dwóch totalitaryzmów. Ks. dr hab. Józef Szymański z Włocławka mówił o „obrzędowości świeckiej” jako środku przekazu idei, wyobrażeń i uczuć ludzi radzieckich w propagowaniu światopoglądu materialistycznego. Sam w latach 1991-1995 pracował na Podolu: w Murafie, w Żmerynce i w Kirowogradzie. Wyznał, że tamtejsi katolicy byli dla niego nauczycielami i świadkami wiary, przybliżając go do Boga.

Patronat honorowy nad konferencją objęli: arcybiskup lwowski Mieczysław Mokrzycki i marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl.

Konstanty Czawaga
Tekst ukazał się w nr 23-24 (219-220) za 19 grudnia 2014 – 15 stycznia 2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X