Kołomyja pośród pereł

Kołomyja pośród pereł

Kołomyja podobnie, jak przed laty, może stać się atrakcją turystyczną całego regionu. Na Przykarpaciu rozpoczęła się realizacja projektu „Perły Europy Środkowej: tworzenie i rozwój miejskiej turystyki i przestrzeni transgranicznej”.

Program współfinansowany jest z funduszy europejskich. – Unia Europejska interesuje się miastami atrakcyjnymi turystycznie. Wśród nich jest też Kołomyja, – mówi główny architekt stolicy Pokucia Jurij Prociuk. – Zaproponowano nam stworzenie trasy, którą można zwiedzać bez przewodnika.

 

Z funduszy UE zostaną wydane materiały informacyjne – foldery, mapy miast, plakaty – w trzech językach. Z tych funduszy ustawione będą również tablice informacyjne i drogowskazy. Turysta, który odwiedzi Kołomyję, nie będzie potrzebował przewodnika. Dostanie MP3 player z omówioną i opracowaną trasą, otrzyma mapę z zaznaczonymi atrakcjami turystycznymi miasta. W ten sposób będzie mógł zwiedzić i poznać samodzielnie najciekawsze punkty.

Jednak, aby UE finansowo wsparła Kołomyję, należy zmienić pewne rzeczy w samym mieście. Najważniejsza, zdaniem Jurija Prociuka, jest stopniowa rekonstrukcja centrum. Z omawianych planów wynika, że prace obejmą modernizację centralnej części miasta obok Muzeum Pisanki. Zmiana asfaltu na kostkę brukową i ustawienie kilku niewielkich fontann wymaga sporych kosztów, ale inwestycję powinno sfinansować miasto.

Kolejnym atrakcyjnym turystycznie punktem w Kołomyi jest park im. Kiryły Trylowskiego. Zachowała się tu zabudowa z przełomu XIX i XX wieku. Park również wymaga modernizacji. W projekcie rekonstrukcji parku w Kołomyi uczestniczą specjaliści z Politechniki Lwowskiej. – Szczególną uwagę należy zwrócić na drzewa. Od nich właśnie zaczną się zmiany w parku, – kontynuuje architekt. – Fachowcy z Lwowskiej Akademii Lasowej przygotowali pełną inwentaryzację drzewostanu parku. Określono listę drzew, ich gatunek, wiek. Chore drzewa i samosiejki zostaną usunięte, na ich miejsce wysadzone będą nowe rośliny. Mamy już pełną dokumentację i kosztorys tych prac, – mówi Prociuk.

Pierwszy etap rekonstrukcji obejmie zmianę układu alej i ścieżek w parku i odnowienie ogrodzenia – park powróci do stanu z przełomu XIX i XX w. Po rekonstrukcji park zostanie podzielony na kilka stref. Do prac wykorzystane zostaną naturalne materiały budowlane – cegła, kamień, granit, marmur itd. Rekonstrukcja ogrodzenia i odnowienie alejek w parku wyniesie 6,5 mln hrywien. Planowane prace mają trwać w ciągu dwóch lat.

Sabina Różycka
Tekst ukazał się w nr 2 (174) 29 stycznia – 11 lutego 2013

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X