Cisza w klubie

Cisza w klubie

Trzy miesiące przeznaczyli studenci zrzeszeni w lwowskim Klubie Studentów Fundacji Semper Polonia na odrodzenie organizacji w nowym kształcie, z nowymi inicjatywami i pomysłami na aktywizację młodzieży.

– Sytuacja Klubu tak naprawdę zależy od prężnej współpracy wszystkich członków organizacji, – twierdzi część studentów, mając nadzieję, że w kwietniu tego roku Klub Stypendystów Fundacji Semper Polonia odrodzi się po okresie stagnacji. 17 stycznia odbyło się opłatkowe spotkanie Klubu Stypendystów, połączone z wyborami nowego prezesa i zarządu. Spotkanie składało się z trzech części – sprawozdania z działalności Klubu, wyborów nowego prezesa i zarządu oraz części integracyjnej.

Spotkanie Klubu otworzył prezes Eugeniusz Sało, który pełni obowiązki prezesa drugą kadencję. – To był trudny rok, ale skończył się dobrze, – mówił. – Z powodu zmiany systemu finansowania, Fundacja Semper Polonia w pierwszym półroczu nie otrzymała środków na stypendia oraz realizację swoich projektów. Dzięki wspólnym staraniom młodzieży z różnych państw, pod koniec 2012 roku Fundacja jednak otrzymała dotacje od MSZ RP i studenci mogli realizować niektóre projekty i w końcu otrzymali stypendia.

Fot. archiwum KlubuSprawozdanie składało się z 28 punktów. Dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, przy pomocy Konsulatu Generalnego RP we Lwowie i Fundacji Semper Polonia zrealizowano szereg projektów: kursy języka polskiego (styczeń 2012), warsztaty „Tworzenie i strategia działania organizacji” (kwiecień 2012); warsztaty fotograficzne (czerwiec 2012); warsztaty plastyczne dla dzieci „Chodź, pomaluj mój świat” (czerwiec 2012); imprezę integracyjną „EURO 2012” (czerwiec 2012); kursy języka angielskiego (wrzesień – grudzień 2012); warsztaty dziennikarskie TV POLwowsku (listopad 2012); szkolenia z dykcji i retoryki z elementami teatralnymi (grudzień 2012); pomoc świąteczną dla kombatantów (grudzień 2012).

Dotychczasowy prezes zrezygnował ze stanowiska, nowego nie wybrano z powodu braku chętnych. Po obradach, przerwach i dyskusjach, powołano trzy osoby odpowiedzialne za działalność klubu. Zostali nimi Eugeniusz Sało, Sabina Malinowska i Andrzej Leusz. W kwietniu odbędzie się spotkanie wyborcze, na którym zostanie przedstawiona nowa koncepcja działalności.

Wśród gości honorowych spotkania byli konsul RP we Lwowie Jacek Żur, Barbara Pacan z wydziału współpracy z Polakami na Ukrainie w konsulacie RP, prezes LKS „Pogoń Lwów” Marek Horbań, prezes Klubu Młodych Artystów „Skrzydła” Władysław Maławski.

Sabina Malinowska, Eugeniusz Sało

Tekst ukazał się w nr 2 (174) 29 stycznia – 11 lutego 2013

 

Obejrzyj galerie:

Warsztaty dziennikarsko-informatyczne we Lwowie

 

EURO oczami oczami dzieci i młodzieży

 

Fotografia w naszym życiu

 

Nowa organizacja młodzieżowa we Lwowie?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X