Kontynuacja projektu „Kino Wolność” na Wołyniu Fot. Krzysztof Sawicki

Kontynuacja projektu „Kino Wolność” na Wołyniu

KG RP w Łucku kontynuuje realizację projektu „Kino „Wolność”. 16 czerwca w krzemienieckim Muzeum Słowackiego wyświetlono film „Człowiek z żelaza” Andrzeja Wajdy. „Przypadek” Krzysztofa Kieślowskiego obejrzeli pracownicy naukowi i studenci Akademii Ostrogskiej w Ostrogu, a 18 czerwca – dzięki pomocy miejscowej parafii rzymskokatolickiej i organizacji polonijnej – zaprezentowany został film „Matka Królów” w reżyserii Janusza Zaorskiego.

Jako pierwsza placówka zagraniczna konsulat otrzymał od Fundacji Kino Polska kilkanaście polskich filmów i za zgodą organizatorów nadaliśmy wołyńskiemu projektowi nazwę „Wędrowne Kino «Wolność»”; filmy te pokazane są w wielu ośrodkach łuckiego okręgu konsularnego.

Po projekcjach filmowych odbywają się spotkania konsula z odbiorcami, poświęcone przemianom w Polsce w ciągu ostatnich 25 lat, poprzedzonych powstaniem „Solidarności” i stanu wojennego. Przedmiotem spotkań jest także wielki wkład polskiego filmu, teatru, literatury czy polskiej szkoły plakatu w trudny proces wybijania się Polski na niepodległość i budowania społeczeństwa otwartego.

W ramach projektu 4 i 5 czerwca zostały pokazane w Równem (alternatywny klub filmowy „Gonzo”) filmy „Dreszcze” Wojciecha Marczewskiego i „Przypadek” Krzysztofa Kieślowskiego przy pomocy wolontariuszy z Klubu Jazzowego „Jamm”, 12 czerwca w Tarnopolu i 13 czerwca w Czortkowie – „Matka Królów” w reżyserii Janusza Zaorskiego.

Pokazom filmów towarzyszą wystawy „Od «Solidarności» do okrągłego stołu”, wystawa plakatów „przek A–Z – sztuka znaku”, autentyczne nagrania Radia Podziemnego „S”, pozyskane z prywatnych archiwów dziennikarzy radiowych – zapis pierwszej audycji, nadanej w Warszawie w kwietniu 1982 r.

***
„KINO WOLNOŚĆ” jest projektem o zasięgu ogólnopolskim, w ramach którego zorganizowane zostaną wydarzenia o charakterze edukacyjno-artystycznym, łączące przeglądy filmowe, dyskusje, prelekcje, spotkania z artystami i lokalnymi liderami przemian demokratycznych w 1989 roku. Dzięki współpracy z organizacjami i instytucjami kultury za granicą projekt może mieć również zasięg międzynarodowy. Wydarzeniom realizowanym zarówno w dużych miastach, jak i w małych miejscowościach, towarzyszy ogólnopolska kampania społeczna pt. „25 lat wolnych wyborów w Polsce – Kino Wolność”.

Wystawa „Od Solidarności do Okrągłego Stołu” przygotowana została przez Galerię Grafiki i Plakatu. Wystawa prezentuje w skrócie historię ruchu „Solidarność” – od pielgrzymki Jana Pawła II, przez strajk w Stoczni Gdańskiej, wprowadzenie stanu wojennego, śmierć ks. Jerzego Popiełuszki po obrady Okrągłego Stołu. Szczególną wartość wystawy stanowią unikatowe fotografie obrad Okrągłego Stołu wykonane przez Erazma Ciołka, oddające atmosferę tamtego okresu. Wystawę uzupełniają plakaty zachęcające do udziału w pierwszych, częściowo wolnych wyborach 4 czerwca 1989 roku.

Wystawa „przek A–Z – sztuka znaku” została przygotowana przez Stowarzyszenie Edukacji i Postępu STEP w Warszawie i poświęcona 30 rocznicy powstania „Solidarności”. Organizatorami wystaw na Wołyniu, począwszy od 2010 r., jest KG RP w Łucku i Związek Artystów Malarzy Wołynia (Спілка художників Волині).

Jak napisali pomysłodawcy wystawy, „Struktura projektu polega na […] połączeniu edukacji historycznej, promocji ważnych rocznic, wydarzeń artystycznych i docieraniu do szerokiego spektrum odbiorców, począwszy od opiniotwórczych mediów, artystów i projektantów, aż do ludzi młodych, twórczych i poszukujących. Projekt promuje ważne polskie rocznice w związku z 30-leciem powstania «Solidarności» i nowym spojrzeniem artystów i społeczeństwa na naszą historię (1939, 1956, 1970, 1980, 1989…) poprzez kolekcję 30 znakomitych polskich plakatów z lat 80., 90. i współczesnych, autorstwa wybitnych polskich artystów, takich jak: Krzysztof Baran, Czesław Bielecki, Jan Bokiewicz, Andrzej Budek, Maciej Buszewicz, Jacek Ćwikła, Wiesław Gołuch, Monika Handke, Jerzy Janiszewski, Krystyna Janiszewska, Michał Jędrczak, Roman Kalarus, Piotr Młodożeniec, Leszek Nadstawny, Tomasz Sarnecki, Eugeniusz Skorwider. Eugeniusz Get Stankiewicz, Jacek Staniszewski, Henryk Tomaszewski, Waldemar Wojciechowski. […]”.

Krzysztof Sawicki

Kino Wolność na Wołyniu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

X